Правителството поиска извънредно 88 млн. лева от държавни фирми

Петър Чобанов

Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала. Решението представлява обрат спрямо декларираните намерения да се оставят повече средства на разположение на държавните дружества и е косвено доказателство за проблеми при изпълнението на бюджета.

Планираните постъпления от разпределението на допълнителни средства от тези предприятия (за сметка на формирани резерви) са в размер на 88 млн. лева, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предприятията са: ДП „Ръководство на въздушното движение“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград, „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово (тези предприятия стопанисват горските стопанства и ловните резиденции в съответните райони), „Летище София“ ЕАД, „Пристанище Бургас“ ЕАД, „Пристанище Варна“ ЕАД, „Терем“ ЕАД, и „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД.

Анализите на финансовото им състояние към 30.09.2013 г. показват, че независимо от влошената икономическа обстановка и повишената икономическа несигурност в страната в резултат и на водената проциклична фискална политика през предходните няколко години, финансовото състояние на предприятията е стабилно и те генерират положителен финансов резултат, гласи съобщението от правителствената пресслужба.

Предприятията разполагат с достатъчен обем парични средства, като след внасяне на предвидения размер от допълнителни средства в централния бюджет, нормалният режим на тяхната работа няма да се наруши, в т. ч. и по отношение на провежданата инвестиционна политика на дружествата, смята правителството.

В началото на управлението на ГЕРБ тогавашният вицепремиер Симеон Дянков увеличи дивидента, изземван от държавните предприятия и прибра част от резервите им, формирани от печалби за минали години.

Правителството на Пламен Орешарски разкритикува тази политика, която води до декапитализация и намали дивидента от държавните фирми за следващата година. Приходите от дивиденти от държавни дружества в бюджета са достигнали рекордните 423 млн. лева към ноември, стана ясно наскоро.

Бюджетният дефицит в края на октомври е 443 млн. лева, като приходите изостават от прогнозите.