Етикети: Deutsche bank

Освен фундаменталните причини, разпродажбите на банкови акции, особено в Европа бяха свързани и с регулаторни неясноти. Тяхно проявление стана един нов инструмент – coco облигациите на банки. Какво представляват тези конвертируеми облигации, които подплашиха инвеститорите през последните дни? Т. нар. contingent convertible notes се различават от обикновените конвертируеми облигации по това, че е необходимо определено…

Чети нататък