Етикети: депозити

Бизнесът трупа депозити, показва паричната статистика на БНБ. В същото време домакинствата започнаха да теглят депозитите си и са предпазливи по отношение на кредитите. Депозитите на бизнеса и домакинствата общо се увеличават с 538 млн. евро до 64.119 млн. евро. Депозитите на Нефинансови предприятия са 17.653 млрд. лв. (17.291 млрд. лв. през април) в края…

Чети нататък

Значително понижение на депозитите през март спрямо февруари отчете статистиката на БНБ. То се дължи основно на парите по сметки на финансови и нефинансови предприятия, но намаляват и вложенията на домакинства. Макар отчасти за това да допринасят и сезонни фактори като изплащане на данъци, очевидно е, че по-сериозната причина е намаляването на доходността по депозитите.…

Чети нататък

Бизнесът рязко е увеличил задълженията си в левове за сметка на валутните кредити, показва месечната парична статистика на БНБ. Колкото по-дългосрочни са кредитите, толкова повече нарастват левовите задължения, като при заемите със срок над 5 години те са се увеличили с 27.9% спрямо миналия февруари. В същото време кредитите във валута са спаднали с 9%,…

Чети нататък