Tag Archives: Демография

Населението на България е на път да намалее под 7 млн. души до две години, а възрастовата му структура се влошава. Освен ниската раждаемост, за влошаването на демографската картина допринася и емиграцията. В същото време статистиката отчита завръщане на български граждани от Турция и интерес към придобиване на гражданство от хора, идващи от Русия и…

Read more

Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хил. души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година. Това показват годишните данни на НСИ, представени в петък. Намалението на хората в трудоспособна възраст изпреварва общото намаление на населението и отразява влиянието на влошаващата се демографска картина върху икономическия потенциал на страната. Ако този темп…

Read more