Етикети: декларация

20 дни преди крайния срок за подаване на данъчните декларация МФ и НАП публикуваха важно указание във връзка със справката за  свързани лица и офшорки. Документът е публикуван на сайтовете на НАП и МФ и може да създаде двойна работа на компаниите. Става дума за справка към Приложение 4 на данъчната декларация по чл. 92…

Чети нататък

Наемодатели, нотариуси и платци на хонорари трябва да подадат декларации по Закона за доходите на физически лица и Закона за корпоративното облагане до следващата сряда. До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201,…

Чети нататък

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., собствениците могат да подадат декларация до 31 юли 2013 г., лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. В декларациите се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един…

Чети нататък