Етикети: давност

Служебно прилагане на погасителната давност, разширяване на солидарната отговорност и промени в принудителното събиране на дължими данъци и осигуровки са част от най-важните промени в проекта за изменение на ДОПК, представен от Министерство на финансите. Солидарна отговорност Търговските представители и други лица на мениджърска позиция ще носят отговорност за данъчните задължения на фирмите, предвижда промяна…

Чети нататък

Изтича срокът за отписване на задължения към държавата с изтекъл срок за плащане преди 1 януари 2008 г. Преди една година този преходен период, след който ще се погасяват първо най-старите задължения, бе отложен от края на 2013 за края на 2014 г. Това е така поради пар. 46 от Закона за изменение на ЗДДС,…

Чети нататък

Гражданите и фирмите получават още една година преходен срок за отписване на задължения към държавата с изтекъл срок за плащане преди 1 януари 2008 г. С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс срокът за отписването им бе отложен от края на 2013 за края на 2014 г., съобщиха от Националната агенция за приходите. Ако гражданите…

Чети нататък