ЕК обяви изискванията по заема за ПИБ

банка

До края на август ПИБ трябва да представи план за преструктуриране или ликвидация. Това е условието на получената държавна помощ под формата на депозит от 1.23 млрд. лева, става ясно от публикуваната от ЕК схема. От нея се разбира още, че тази държавна помощ не може да се ползва за оздравяване на КТБ.

На 29 юни ЕК разреши по спешност схема за държавна помощ от 3.3 млрд. лева. В края на управлението на предишното правителство стана ясно, че средствата, получени от извънреден аукцион на ДЦК на 30 юни все пак са били депозирани в ПИБ. Преди това имаше твърдения, че  помощта не е била активирана. Падежът е в края на ноември. Именно благодарение на тази помощ ПИБ успя да преодолее кризата на 30 юни.

Условията по схемата не бяха публикувани първоначално, но сега те вече са качени на сайта на ЕК. От тях става ясно, че схемата е достъпна за всички банки, които са платежоспособни и нямат капиталов недостиг (на база 9%). Тя се състои в петмесечни депозити.

Условие за държавната подкрепа е до два месеца от предоставянето й да бъде предложен план за преструктуриране или ликвидация на съответната банка. Този план според изискванията на ЕС в сила от 2009 г. трябва да съдържа анализ на трудностите пред подпомогнатата банка, стрес тест, както и да разкрие проблемните активи. До края на септември пък трябва да се обяви лихвата по депозитите.

Депозитът в ПИБ е с лихва 2.1%. Изискване на схемата е процентът да не е по-нисък от пазарните нива един месец преди предоставяне на помощта (тоест май). От документа не става ясно какво се разбира под пазарна лихва. Можем да предположим, че става дума за нови депозити, а не за лихвата по салда, както и че се имат предвид левовите лихви. Но не е ясно дали трябва да се вземат срочни депозити на нефинансови предприятия за съответния срок, среден лихвен процент по краткосрочни депозити, средна цена на привлечения ресурс или лихва на междубанковия паричен пазар, която е доста ниска. Лихвеният процент по левови депозити на междубанковия пазар със срок над 1 месец през май е била 0.3%. Лихвеният процент по левови депозити със срок от 3 до 6 месеца  за нефинансови предприятия е 2.8%, тоест по-висок от лихвата на депозита на ПИБ. Според бюлетина на МФ средната лихва по срочни депозити през май е била 3.1 на сто.