Етикети: данъци

В сила от 4 август са промени в ДОПК, които се отнасят до въвеждането на европейската директива за автоматичния обмен на информация и т. нар. отчет по държави, който трябва да подават предприятия, отнасящи се към международна група (вкл. дъщерни дружества на чуждестранни компании). Едновременно с това се въвежда солидарна отговорност непогасени данъчни задължения на…

Чети нататък

Министерството на финансите публикува проект за промени в ДОПК, насочени срещу укриването на данъци от международни компании и чрез трансгранични сделки. По този начин се въвежда BEPS пакета на ОИСР. Голяма част от промените целят засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и въвеждане на мерките за данъчна прозрачност, предвидени в…

Чети нататък

Новата година идва с една голяма промяна по отношение на т. нар. Данък „Уикенд“, първото деклариране на новия Данък „Натура“ и увеличение на осигурителните вноски. Минималната работна заплата и минималният доход на самоосигуряващите се се увеличават на 460 лева, но минималните осигурителни прагове не се променят (с изключение на промяната, наложена от МРЗ). Основната промяна…

Чети нататък