Милост за счетоводителите

данъци

Всеки март носи нови изпитания за нервите и издръжливостта на счетоводителите.  Все по-обърканите и по-тежки изисквания на администрацията и неглижирането от страна на техните дребни клиенти ги поставят под двоен натиск.

Тази година беше особено тежко заради поредното усъвършенстване на Данък Уикенд и неговия близнак – т. нар. Данък Натура. Вместо да впрегне всички сили и да облекчи прилагането на данъка, правителството (по-точно министерството на труда и социалната политика) също допринесе за хаоса, като задържа до последно наредбата, от която зависеше дали фирмите, избрали облагане на личните разходи по ЗКПО, вместо по ЗДДФЛ, ще могат да спестят осигуровките. Администрацията, която иначе с готовност налага глоби за ден закъснение, обещава тази наредба от миналия септември и я прие в последния момент, като дори не сколаса да я публикува в Държавен вестник до 31 март – срокът, когато фирмите трябваше с данъчната си декларация да отбележат кой ред на облагане избират. Писала съм за това, но го повтарям и ще го потретя, защото прекрасно разкрива липсата на симетрия в отношенията.

Друга законодателна новост, която натовари счетоводителите, бе изискването акционерните дружества да имат счетоводен отчет доста преди 31 март, тъй като към тази дата той вече трябва да е одобрен от съвета на директорите и да е съставен доклад за дейността (по ТЗ). Тази година имаше и нови форми на счетоводни отчети.

А междувременно анализ на НАП разкри, че счетоводните къщи укриват обороти за около 200 млн. лева и даде знак, че ще започне да ги проверява по-често. Това породи сериозно недоволство. Вероятно и двете страни имат своите основания.

Проблемът идва от това, че административната тежест, особено що се отнася до дребния бизнес, нарасна неимоверно през последните години. Срещу това не стои увеличено заплащане за счетоводителите, достатъчно е да се видят обявите.

Управителите на малки фирми (45% от предприятията у нас са с нула наети лица) гледат на счетоводителите като на неизбежно зло, наложено им от държавата. Не са склонни (обикновено не могат да си позволят) да им плащат много, но са склонни да им прехвърлят цялата административна дейност – от ТРЗ до подготовката на документите за теглене на заем. Те с удоволствие биха се лишили и от услугите на счетоводител, стига да беше възможно.

Един от източниците на напрежение е фактът, че законодателството у нас не прави разлика между малка и голяма фирма и рядко признава маловажни нарушения (ако изключим правото на коригираща декларация, което е много добра практика). А за собственика на малък семеен бизнес, който често не печели повече от наемен работник, основният приоритет е да изкара някакви пари, а отчетността е на заден план.

Когато почти половината фирми се занимават с частен бизнес, само за да не са безработни,  и един човек прави всичко, не можем да очакваме чудеса от професионализъм от управителите им. Хубаво е очакванията и изискванията да имат общо с реалността.

Всичко това рефлектира през месец март, когато – няма как, фирмите започват да събират  забравени фактури, договори, декларации и други документи и ги представят за отчитане.

Това струпване е особено голям проблем за счетоводните къщи, където през март се събират документите на малките (нерегистрирани по ДДС) фирми. Големите все пак следват някаква регулярност.

Но дори когато клиентите са редовни, тримесечният срок за годишно приключване е кратък, тъй като в този период трябва да се направи инвентаризация на активите (при приходи над 200 хил. лв.), тест за обезценка и т.н. А често в този период възникват и извънредни ангажименти – например, данъчна ревизия или искане за допълнителни отчети от банката – кредитор.

Наистина, НАП направи доста да облекчи спазването на данъчните задължения и има най-добрата онлайн базирана система. Но това не е достатъчно.

Необходими са законодателни промени, за да се регулира мартенското „задръстване“ от желаещи да подадат декларациите си в последния момент. Това може да се направи с каскаден график за подаване на декларациите по ЗКПО. Например, срокът 31 март може да остане само за фирмите, регистрирани по Закона за ДДС към 31 декември, а останалите да имат право да подадат декларация примерно до 31 май. Друга опция е е по-късно деклариране за фирмите, които не подлежат на одит, или тези, отчитащи загуба.

Такава практика на разсрочено подаване на декларации има в други страни (например, в Холандия). МФ обаче не е склонно да я подкрепи, защото смята, че ще се отрази на ритмичността на бюджетните приходи. Това е несъстоятелно. Данъкът върху печалбата няма определящ дял от бюджетните приходи, предвидени са авансови вноски и основните суми постъпват от големи, а не от малки предприятия.

От друга страна, ако се избегне мартенският щурм на декларациите, ще намалеят грешките и ще се облекчи натоварването и на НАП, тъй като приемането на декларациите е изпитание и за тях.

Други възможни облекчения са свързани с опростяване на декларациите по Закона за ДДС, тъй като законът изисква ежемесечно деклариране дори при липса на оборот през съответния месец (например, за лицата по чл. 97а, които се регистрират независимо от оборота). (Виж повече – тук). Ежемесечното подаване на едни и същи декларации за осигуряването също би могло да отпадне, особено за самоосигуряващите се, които така или иначе правят годишно изравняване и за които броят на работните дни и подобни обстоятелства нямат значение. Добра идея е да се предвиди подаването на нова декларация само при промяна на обстоятелствата (например, ако лицето е ползвало болнични).

Това са само примерни идеи, целящи да илюстрират възможностите за облекчаване на бизнеса и на счетоводителите. Колкото по-бързо се направи това, толкова по-лесно ще стане за предприемачите да си гледат бизнеса, а счетоводителите ще могат да се концентрират върху тази част от своята дейност, която ползва клиентите им, а не администрацията.

Данък вредни храни не се вписва

Търговия

Живко Стоев

Намерението на Министерството на здравеопазването да предложи данък за храни с повишено съдържание на сол, захар, хляб и сладкарски изделия, както и храни, съдържащи трансмазнини и кофеин (енергийни напитки), предизвика буря от емоциии и аргументи.

Като че ли най-често използваният е не особено успешният опит на Дания в тази насока (в интерес на истината – и други страни).

Има две посоки, от които идват тревожни въпроси:

– дали резултатите няма да са обратни на очакваното? Дали децата няма да продължат да купуват чипс, газирани и енергийни напитки, въпреки по-високата цена? И дали няма да спестяват джобните си от други, по-здравословни стоки и услуги, за да посрещнат увеличения разход?

– как държавната администрация ще контролира състава на храните, и дали газирани напитки не се продават като минерална вода, за да се избегне данъкът? Какъв ще е механизмът на начисляването? Няма ли да се увеличи административната тежест за бизнеса?

Безспорно, министерството трябва да отговори на тези въпроси преди да публикува проекта си следващата седмица. Добър знак е, че се обсъждат и други начини за ограничаване на употребата на вредни храни – например, чрез специални изисквания към етикетите (Много повече идеи по темата дава книгата Nudges – бел.ред)

Но искам да обърна внимание на един друг аспект. Приемането на проект за специален данък за вредните храни е отклонение от доминиращата икономическа политика от началото на века. Това не само ще бъде първи опит на държавата да повлияе на потребителския избор. Подобно решение ще отрече и негласната догма, че политика у нас се прави чрез разходите (бих подчертал – и еврофондовете). Не на последно място – не е възможно едно и също правителство да отхвърля диференциран ДДС за храните с аргумента, че той ще бъде труден за администриране, ще доведе до злоупотреби и няма да направи храната по-достъпна за бедните, и в същото време  да иска въвеждането на специален данък за храните, който ще бъде труден за администрирарне, може да доведе до отклонения и вероятно няма да направи здравословните храни по-достъпни.

 

 

Еврозоната тихо се готви за единен данък

Алексис Ципрас, Франсоа Оланд и Ангела Меркел

Докато България се опитваше несръчно да диференцира облагането на доходите по общини, ЕС започна да подготвя изравняване на разликите в корпоративния данък.

Съветът на финансовите министри на ЕС разгледа на заседанието си на 12 септември възможностите за въвеждане на минимално ефективно данъчно облагане на печалбите.

Българската позиция е, че концепцията за минимално ефективно данъчно облагане не кореспондира със съществуващите различия в икономическото и социално развитие на отделните държави членки, а от друга страна не е съобразена с различията в структурите на данъчните системи, с които се постигат националните цели за икономическо развитие, инвестиции, заетост и други. Въвеждането на минимално ефективно данъчно облагане би могло да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на ЕС като цяло и да доведе до отлив на капитали и инвестиции.

Идеята за единен данък в еврозоната се подкрепя от германския финансов министър Волфганг Шойбле, но не и от канцлера Ангела Меркел.

Както припомня „Шпигел, САЩ се превръщат от общност във федерална държава, когато финансовият министър Александър Хамилтън постига единно облагане за целия съюз – отначало само за уискито.

Сега политиците в ЕС се опитват да повторят модела на САЩ. Споровете околото третата програма на Гърция накараха лидерите на еврозоната да решат, че тя се нуждае от по-тясно обединение.

Президентът на ЕЦБ Марио Драги настоява за по-стриктни правила за банковия съюз. Френският президент Франсоа Оланд – за отделно икономическо управление на паричния съюз. А в Брюксел и Берлин финансови експерти залагат на инструмента, който се е доказал като успешен в исторически план – общ данък.

Ако тези планове бъдат приложени, това ще наруши едно табу. Хората свикнаха с факта, че част от властта се прехвърля към Брюксел като част от европейската солидарност. Но правото да се налагат данъците остана национален въпрос.

Но след последните кризи, общественото мнение се променя. Привържениците на европейски данък твърдят, че ако приходите и разходите се администрират централно, поне отчасти, повече няма да има изнудване от едно правителство на друго като това, което видяхме през лятото. Европейската комисия ще има средствата да преследва своята икономическа политика, а ако икономиката се влошава, Брюксел можеда намали данъците в Европа, за да са противодейства на рецесията, твърди Марсел Фрацшер от Германския институт за икономически изследвания.

За разлика от предложението за минимално ниво на корпоративния данък, този план все още е в начален етап.

В скорошно интервю за Шпигел Шойбле дава да се разбере, че има напълно различни планове за паричния съюз от Меркел. Той се застъпва за по-тесен политически съюз и засилване на ролята на ЕК и Европейския парламент.

Германският канцлер бе предизвикана и от френския президент Франсоа Оланд, който се обяви за засилване на паричния съюз. Седмица след изтощителните преговори за Гърция, той представи идеята си за еврозоната. Според него тя се нуждае от свой финансов министър, който има право да се намесва в националните бюджети. Той би трябвало да бъде надзираван от отделен парламент на еврозоната. Той трябва да има свой бюджет, така че да разполага с възможността да противодейства на икономическите колебания. Това лесно може да се интерпретира като подготовка за общ бюджет на еврозоната.

Волфганг Шойбле смята, че предложенията на Париж не отиват достатъчно далеч. Неговият екип не вярва, че едно такова финансово министерство на еврозоната, което се финансира предимно чрез заеми, гарантирани от страните-членки, е достатъчно.

Вместо това финансовите министри трябва да имат достъп до постоянен и по-сериозен източник на приходи. Шойбле искат част от националните данъчни постъпления да се прехвърлят на Брюксел. Би било възможно да се пренасочаат част от приходите от ДДС или ДОД към финансовия министър в Брюксел.

Друга идея е да се даде правото на този министър да налага добавка към двата данъка. Германското финансово министерство твърди, че е готово сериозно да дискутира тези предложения.

Въпреки че председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер е категорично против идеи, които могат да се интерпретират като Европа на две скорости, скорошните събития в Гърция изглежда са го накарали да преосмисли позицията си. Членове на ЕК също смятат, че е желателно да има отделен бюджет на еврозоната. В Доклада на петимата президенти се говори за механизъм за фискална стабилизация на еврозоната. Според близкия сътрудник на Юнкер – депутата Елмар Брок, еврозоната трябва да започне да мисли за свой данък.

Встрани от прожекторите, група, ръководена от бившия италиански премиер Марио Монти, вече разработва планове. Сред въпросите е самофинансирането на общия бюджет на ЕС. Но заедно с това Монти е предложил да се обсъди „фискалния капатицет” на еврозоната. Един от източниците на финансиране е планираният данък върху финансовите транзакции или дял от общоевропейски, хармонизиран бизнес данък. Ако това е една от опциите, то опитът да се наложи минимално ниво на корпоративния данък в ЕС е подготовка за тези планове.

Канцлерът Меркел, според „Шпигел” е скептична. Вместо да се гарантира, че европейските страни ще се съобразяват със стриктните европейски правила, те могат да бъдат изкушени да преразпределят повече пари от Севера към Юга. Тя също споделя загрижеността, че планът отново ще раздели Европа – на страни, членуващи в еврозоната и извън нея.

Това са въпроси, които все още не са на преден план, но едва ли ще бъдат отлагани дълго. Защото е сигурно, че еврозоната няма да понесе нова гръцка криза.

Нов данък и затруднения за фирмите предлага МФ

пари, данъци

Министерството на финансите публикува предложенията си за промени в данъчните закони. Това стана с проект за изменения в Закона за корпоративно подоходно облагание, с чиито преходни разпоредби ще се внесат поправки и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Основните промени са вече обявеното въвеждане на данък за общините в размер до 2 процента и намаляването на прага за плащания в брой до 5000 лева.

Данъкът за общините е допълнителен данък в размер до 2% и въвеждането му съответства на предизборните обещания на ГЕРБ. Но е вероятно само малки общини и общини, в които кметът се ползва със значителна подкрепа, да посмеят да го въведат (в първоначалния вариант, държавата трябваше да намали основния данък до 9%, което би позволило на общините да получат поне 1%, без да има промяна на общата данъчна тежест – виж и тук). Този данък ще е съпроводен с трудности по прилагането , тъй като се определя според постоянния адрес на работника и се внася в общината на работника. В същото време основният данък върху заплатите от 10%, както и досега, ще се внася по сметката на НАП на адреса на платеца. Това означава, че ако една голяма компания има работници от различни общини, тя трябва да има готовност да удържа и администрира различен данък върху заплатите. Същото се отнася и за останалите платци на доходи, особено за дружества, които разпределят дивиденти, както и за банките, които удържат данъка върху лихвите.

Намаляването на прага за плащания в брой бе обявено наскоро от финансовия министър Владислав Горанов и е мотивирано като мярка срещу сивата икономика.

Изненадата е изискването за предварително деклариране на автомобили, компютри и други стоки и услуги, които се ползват и за лични цели и ще затрудни бизнеса.

За сметка на това за поредна година няма подобрение на законодателството и решаване на натрупаните проблеми. Липса и заявеното от заместник-министър на икономиката възможно въвеждане на редуцирана ставка по ДДС за храни и лекарства. Възможно е да видим и други изменения преди второто четене.

ЗКПО

Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки.

Променя се определението на дивидент с цел избягване на случаи на двойно данъчно необлагане, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки. Държавата членка на дружеството майка не следва да позволява освобождаването от данък, прилагано към получени разпределени печалби, доколкото тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество на дружеството майка, установено в друга държава членка.

Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за бедни общини.

След изтичане срока на действие на схемата за държавна помощ, под формата на данъчно облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО, беше предприета процедура по нотифициране на нова схема за държавна помощ, целяща насърчаване инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляване на безработицата в тези общини, чрез осигуряване на определена заетост. Еврепойската комисия не се е съгласила помощта да се отпуска автоматично, затова всеки инвестиционен проект ще се одобрява индивидуално. Въвеждат се условия, както и формуляр за кандидатстване за помощ. Разрешенията ще се дават от Българската агенция за инвестиции. Променя се срокът за изпълнение на първоначалната инвестиция – до 4 календарни години, в т.ч. годината на получаване на заповедта.

Допустимите инвестиционни разходи трябва да надвишават с поне 200 на сто, не данъчната, а балансовата стойност на активите, които се използват повторно към 31 декември на годината, преди започването на изпълнението на първоначалната инвестиция. Стойността на приемливите разходи за активи, включени в първоначална инвестиция, трябва да превишава сумата на счетоводните разходи за амортизации на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани, за предходните три отчетни периода.
Има закриване кандидатстващият за помощ да не закрива същата или подобна производствена дейност в друга страна от ЕС ( ще се изследва на равнище група.

По настояване на ЕК и независимо от свързаните текстове и дадените определения в разпоредбите, касаещи данъчно задължени лица, които изобщо могат да се ползват от данъчното облекчение, изрично са изключени отраслите транспорт, енергетика, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти.

Промяна в определението за офшорни зони

Новият списък на „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ ще се определя от МФ и вероятно ще претърпи промени.

През 2015 г. от Комисията е публикуван общ за ЕС списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим, съставен въз основа на националните списъци на отделните държави членки. В общия списък на ЕС са включени тези трети държави, които фигурират в списъците на най-малко 10 държави членки. От обхвата на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се изключват държавите членки на ЕС. В тази връзка се предлагат следните критерии:

• няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за автоматичен обмен на информация
• налице е данъчна спогодба, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация;
• дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

ЗДДФЛ

Данък за общините – до 2%

Всяка община може да определи данък върху доходите на физическите лица, които са с постоянен адрес на територията на общината. Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет. Ставката е предвидено да се определя в диапазон от 0 до 2 на сто, което предоставя възможност на общината да наложи данък или не за съответната година. Конкретният размер се определя най-късно до 31 октомври на предходната година,а за 2016 г. – до 31 януари. Ако не е определен размер, се прилага нулева ставка. Данъкът ще се събира от НАП, но ще постъпва в приход на общинските бюджети. Ако лицето няма постоянен адрес в България, данъкът ще се превежда на Столична община.

Работещи в посолствата

Дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях.

Авансово облагане на награди и др. случайни доходи

В обхвата на чл. 35 от ЗДДФЛ попадат доходи, които имат случаен и нерегулярен характер (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; лихви, които не се облагат с окончателен данък и т.н.).

Съгласно действащото законодателство тези доходи се облагат само годишно, като се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Но повечето хора не са наясно с това и затова не са декларирали тези доходи. Затова се въвежда авансово облагане.

С проекта се предвижда възможност за приспадане на задължителните здравно осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.

ЗМДТ

[floated align=“left“]Няма нов данък за дворни места

Тъй като се появиха интерпретации, че целта е да се облагат дворовете на хората, ето какво се променя в чл. 10 (маркиран текст):

(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – урбанизираните територии. Облагат се с данък и поземлените имоти и земеделски земи извън строителните граници на населените места, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи извън строителните граници – урбанизираните територии, които имат характера на такива и са регистрирани по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен

[/floated]С проекта се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, ще бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти.

Предложена е промяна в данъчното облекчение по чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19, с което от данък се освобождаватт сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление „В“, „С“ и „D”. Това няма да е възможно за сгради, санирани с бюджетни средства, като се премахва възможността за получаване на двойна.
С проекта е предложена промяна по отношение заплащането на данък върху недвижимите имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората вноска – 31 октомври на текущата година, с което се отстранява съществуваща празнота в закона.

Във връзка с възникнали затруднения за правилното практическо прилагане на разпоредбата на чл. 55, ал. 8, същата е прецизирана, като не се променя редът за облагане с данък върху превозните средства на специализираните ремаркета.

ДОПК

Удължава се срокът на прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г.

ЗДДС

Безвъзмездни сделки и услуги за лични нужди

Предложено е данъчното събитие при предоставяне на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, за която е използвана стока или услуга, с приспаднат данъчен кредит, да възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена услугата.

Същевременно е уточнено, че при начисляване на данък за безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, приравнено на възмездно, няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит. Това обаче не изключва прилагането в следващ момент на разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит, когато лицето извършва в рамките на независимата икономическа дейност доставка, за която не е налице право на данъчен кредит (освободена доставка), и е използвана стока или услуга, с която вече е извършена безвъзмездна доставка, приравнена на възмездна.

Предложено е всички случаи на безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, което по смисъла на закона е приравнено на възмездно, да се третират като облагаема доставка, независимо от характера на доставката.

Според мотивите на законопроекта, правилата, отнасящи се до използване на стоки и услуги за цели, различни от независимата икономическа дейност, тоест за лични цели, следват решения на Съда на ЕС.

Предложено е за целите на определяне на данъчната основа за тези доставки, т.е. при изчисляване на преките разходи за извършването им, да се взема в предвид данъчната основа на използваната стока или услуга, върху която е приспаднат данъчен кредит. Когато използваната стока или услуга е или би била дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане се взема под внимание равна на изхабяването (амортизация) на стоката или услугата част от данъчната основа. Изхабяването на данъчната основа на използваната стока или услуга, за която е приспаднат данъчен кредит, да се определя на равни части за всеки данъчен период по линейния метод за период от 5 години от придобиването на стоката или услугата или от 20 години от придобиването на недвижима вещ.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде предварително декларация в НАП. Съответно данъкът ще зависи от декларирания дял за ползване за лични цели. Това означава фирмите да декларират всички смартфони и лаптопи, което е затруднение за бизнеса.

Продажби на течни горива

Отменя се изключението по чл. 118, ал. 7 от закона по отношение на петролните бази, които не отчитат електронно движението на горивата, ако имат собствена измервателна система и се разплащат само по банков път.

Предвиден е шестмесечен преходен период за петролните бази да започнат да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите на течни горива в търговския обект чрез фискални и да предават данни по дистанционната връзка на НАП, включително и данни които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.

Намалени глоби

При доброволно начисляване на ДДС до шест месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията, съответно глобата, се намалява от 25 на сто от данъка на 5 на сто от данъка, а минималният й размер е снижен от 250 лв. на 200 лв.

Предвидена е и още една намалена имуществена санкция, съответно глоба, която е по-малка от санкцията в случай на неначисляване, но е по-голяма от случаите на доброволно начисляване в шестмесечния срок, а именно при начисляване след шестмесечния срок, но не по-късно от осемнадесет месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв.

Предложено е минимумът на санкцията за повторно нарушение в общия случай на неначислен данък да се намали от 5000 лв. на 2000 лв. Променят се и някои други глоби.

Други промени в ДДС

Предложенията в законопроекта са по отношение на режимите за обслужване от типа „мини едно гише“ за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. Предвидена е възможност при регистрация в Съюза доставчиците, установени в България, да могат да декларират освен банкова сметка в евро и такава в лева. При надвнесен данък от доставчик, регистриран за прилагане на режим извън Съюза в Република България (неустановено на територията на ЕС лице) или регистриран за прилагане на кой да е от двата режима за обслужване през „мини едно гише“ в друга държава членка, банковите такси за превод и превалутиране се приспадат от данъка за възстановяване, когато доставчикът е посочил за целите на възстановяването банкова сметка в банка извън страната.

Доставката на услугата по предоставяне на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето, ще бъде освободена от ДДС.

При доставки с периодично изпълнение, за които не е уговорено плащане за период, по-дълъг от една година, е предложено данъчното събитие да възниква в края на годината.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой:

Предлага се нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5 000 лв., като мярка за ограничаване на сивата икономика. Плащания под 5 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5 000 лв., също трябва да се правят по банков път. В ЕС прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро, аргументира се МФ.