215 души декларират 7% от доходите

евро

215 души са декларирали средно по 2.2 млн. лева през 2012 г., показват данни на НАП. Сумата е равна на 7% от всички доходи, заявени с данъчната декларация по чл. 50.

данъчни декларацииСправката показва много голям ръст на доходите на еднолични търговци, който може да се дължи на отпадане от патентно облагане. Те са декларирали доходи за 476 млн. и 385 млн. лева през 2008 и 2009 г., а през 211 г. и 2012 г. – 813 и 835 млн. лева.

Продажбата на бизнеси, често сочена като причина за ръста на депозитите, изглежда е имала своя пик през 2008 г. В първата година на кризата доходите по Приложение 5 от декларацията (продажба на недвижимо и движимо имущество, акции и финансови активи) са били 469 млн. лева, а през следващите години трайно намаляват и през 2012 г. са били 172 млн. лева.

Декларираните хонорари и наеми отбелязват малък спад. Декларираните доходи по трудов договор се увеличават, но това са само част от тези доходи. Лицата, които получават само заплата, не подават декларация (с едно изключение през 2010 г. за лицата, които тогаваха нямаха работодател, който да направи годишното преизчисление, откъдето е и измамният ръст на декларираните заплати през тази година).

Според данни на НСИ годишният доход от заплати през 2012 г. е бил 20.5 млрд. лева, а само 3.5 млрд. лева са декларирани с декларацията по чл. 50.

доходиДруга справка показва разпределението на доходи. Тя е допълнение към предишна информация за разпределението на доходите, която показа, че през 2012 г. доходи над тавана на осигурителния доход са имали 84 хиляди души.

 

доходиОт нея се вижда, че хората с доходи над 10 средни заплати през 2012 г. са били под 6500 души. От тях с доходи над 100 средни заплати са 215 души, които са декларирали доходи за 435 млн. лева. Това изглежда много, но през 2009 г. с доходи над 100 тогавашни средни заплати са били повече хора –  432 души, а доходите им достигат 1.059 млн. лева или по 2.45 млн. лева средно на човек.

Справката за декларираните суми до и над средната работна заплата показва, че около 30% от хората, декларирали доходи, осигуряват над 80% от приходите на НАП (тоест налице е малко по-равномерно разпределение в сравнение с т. нар. Правило на Парето).

Подробности – в седмичния бюлетин