Етикети: данъчна тежест

България остава една от страните с най-висок дял на приходите от ДДС в БВП, а събираемостта на данъка се е подобрила. Това показва докладът на Европейската комисия за събираемостта на приходите от ДДС през 2013 г. Той измерва т. нар. „VAT Gap“ или разликата между очакваните приходи и фактическите постъпления от ДДС. Някои страни, като…

Чети нататък

Данъчната тежест у нас през 2011-а е била 27,2 на сто при средно около 39 процента в Европейския съюз, като единствено Латвия е била с по-ниски данъци от България. Данните са от годишния доклад на Европейската комисия за тенденциите в данъчната политика. Данните сочат сериозна разлика в данъчната тежест, която в страни като Белгия, Швеция…

Чети нататък