Несъбраният ДДС намалява до 1.5 млрд. лв.

ДДС

България остава една от страните с най-висок дял на приходите от ДДС в БВП, а събираемостта на данъка се е подобрила.
ДДСТова показва докладът на Европейската комисия за събираемостта на приходите от ДДС през 2013 г. Той измерва т. нар. „VAT Gap“ или разликата между очакваните приходи и фактическите постъпления от ДДС. Някои страни, като Латвия, Малтия и Словакия имат подобряване.
Общата сума, загубена поради несъбран ДДС в ЕС, е 168 млрд. евро. Това означава, че 15.2% от приходите не са събрани поради измами, избягване на данъци, фалити, финансова неплатежоспособност или грешни изчисления.
Освен оценка за събираемостта, изследването оценява ефективността на прилагането на закона.
През 2013 г. оценената загуба на приходи в страните от ЕС варира от 4% във Финландия, Холандия и Швеция, до 41% в Румъния. В съседна Гърция дупката е 34% и положението се е влошило спрямо 2012 г.
У нас загубите от несъбран ДДС са 785 млн. евро (1.54 млрд. лева). Като дял от постъпленията това е 17.2%, като има подобрение спрямо 2012 г., когато показателят е бил 18.5%. Спрямо 2009 г. несъбраните приходи са намалели с една трета.
Все пак несъбраният ДДС в България е по-висок от средното за ЕС. Но доближаването до средноевропейско ниво означава, че намаляват възможностите за изпреварващ ръст на постъпленията от ДДС спрямо потреблението.
Според оценките на ЕК не само данъчната разлика, но и подлежащите са събиране приходи от ДДС в България през 2013 г. са намалели. Това означава, че част от неизпълнението на приходите, което доведе до оспорваната актуализация на бюджета се дължи на свиване на потенциалните приходи от ДДС.
Намаляването им е с 2.9% и се дължи поравно на свиване на данъчната база (основно намаляване на потреблението) и намаляване на ефективната данъчна ставка. Последното може да е объркващо, тъй като ставката на данъка не е променяна, но става дума за прекласифициране на стоки и услуги към категории, които предполагат по-ниско облагане.
Българското МФ наскоро анонсира мерки за увеличаване на събираемостта, които включват рязко ограничаване на плащанията в брой, както и въвеждане на електронни фактури, което е една от препоръките на Европейската комисия.

България е вицешампион по ниски данъци

Данъци

Данъчната тежест у нас през 2011-а е била 27,2 на сто при средно около 39 процента в Европейския съюз, като единствено Латвия е била с по-ниски данъци от България. Данните са от годишния доклад на Европейската комисия за тенденциите в данъчната политика.

Данните сочат сериозна разлика в данъчната тежест, която в страни като Белгия, Швеция и Дания достига от 44 до 48 процента. Тези три държави водят и в статистиката за най-високо облагане на доходите – с над 50 на сто, докато плоският данък от 10 процента поставя България в противоположния край на скалата, като страната с най-ниско облагане на трудовите доходи. Корпоративният данък у нас също е най-ниският в Евросъюза (заедно с Кипър, който бе принуден да го повиши), предаде БНР.

Данните на Евростат показват още, че от 2000 година досега делът на данъчните приходи в Брутния вътрешен продукт е намалял с над 4 на сто. Това се дължи на плоския данък – за посочения период данъчната тежест върху доходите от труд е намалява от 38.1% до 24.6%. Но облагането на потреблението се е увеличило от 18.5% до 22.4% (има се предвид не ставката, а т. нар. имплицитна данъчна тежест, която е по-точен показател се получава като се разделят общите данъчни плащания на предполагаемата данъчна база.)

Вижте ставките на подоходния данък в ЕС през 2013 г.
dohodi