Tag Archives: данъчна декларация

Темата за неравенството в доходите е чест повод за идеологически битки, а след триумфалния успех на книгата на Томас Пикети на мода излязоха и статистическите анализи. Много рядко обаче тези анализи включват статистически данни от България, освен позововането на коефициента на Джини (виж тук). Последните данни на НСИ са за 2012 г. и не показват…

Read more

На 30 април изтичат редица срокове, които не са свързани само с подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г. Заедно с подаване на годишната данъчна декларация трябва да се внесе и дължимият данък. Трябва да имате предвид, че през последното тримесечие не се удържаше данък. Ето защо много…

Read more