Етикети: Държавен вестник

Съдържанието на Държавен вестник тази седмица е по-оскъдно от друг път: Бр. 35 от 12 април 2013 г. Министерски съвет Постановление № 84 от 5 април 2013 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници,…

Чети нататък

Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, предвижда новата…

Чети нататък