Вестниците: 100 дни

„Капитал“ и много други вестници обобщават първите 100 дни на кабинета. В стремежа си за бързо завземане…