Етикети: чуждестранни инвестиции

През май българските фирми са инвестирали повече пари в чужбина, отколкото са чуждестранните инвестиции у нас. Отчетен е масиран износ на капитал под формата на депозити. Преките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро , при 456.9 млн. евро за януари – май 2013 г., като са по-ниски…

Чети нататък

Резки промени в динамиката на отделните компоненти на платежния баланс отбелязва статистиката на БНБ за август. От една страна, се отчита значителен излишък по текущата сметка, а в същото време има износ на капитали и преките чуждестранни инвестиции са отрицателни. Текущата сметка за август 2013 г. е положителна и възлиза на 884.4 млн. евро, при…

Чети нататък

Преките чуждестранни инвестиции у нас през юли са почти 115 млн. евро, сравнително добър показател на фона на 81 млн. евро през същия месец на миналата година. Увеличението се дължи на т. нар. Друг капитал (това са заемите от компаниите майки за българските им дружества), които достигат 78 млн. лева през месеца. През второто тримесечие…

Чети нататък