387 млн. евро са депозирани в чужди банки за месец

пари

През май българските фирми са инвестирали повече пари в чужбина, отколкото са чуждестранните инвестиции у нас. Отчетен е масиран износ на капитал под формата на депозити.

Преките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро , при 456.9 млн. евро за януари – май 2013 г., като са по-ниски със 154.3 млн. евро (33.8%). За май 2014 г. те са едва 8.6 млн. евро, при  151.8 млн. евро за май 2013 г.

В същото време инвестициите на български фирми в чужбина през месеца са 32 млн. евро.
Най-големите преки инвестиции в страната за януари – май 2014 г. са от Британски Вирджински Острови (110.5 млн. евро). Тези инвестиции са предимно под формата на задължения към компанията-майка, а не капиталови инвестиции. Британските Вирджински острови са в списъка на юрисдикциите с преференциални данъчни режими, засегнати от закона за офшорките.

Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-46.4 млн. евро).

Но не само чуждестранните инвестиции показват отлив на капитал.

Отчетен е ръст на депозитите и други вложения в чужбина – с 415 млн. евро за месец. По-конкретно, т. нар. „други инвестиции – активи“ нарастват с 415.5 млн. евро, при увеличение от 290.4 млн. евро за май 2013 г. Това се дължи депозитите в чужди банки, които нарастват с 387.1 млн. евро за месец. За януари – май 2014 г. другите инвестиции – активи нарастват с 517.4 млн. евро, при увеличение от 651.9 млн. евро за януари – май 2013 г.

В резултат финансовата сметка за май 2014 г. е отрицателна в размер на 414.1 млн. евро при отрицателна сметка в размер на 130.6 млн. евро за май 2013 г. За петте месеца финансовата сметка е отрицателна и възлиза на 480.5 млн. евро (1.2% от БВП), при отрицателна сметка от 882.2 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – май 2013 г.

Заради увеличението на износа, текущата сметка през май се подобрява до дефицит от 15.2 млн. евро, при дефицит от 134.7 млн. евро за май 2013 г. Друга причина за подобрението е салдото до статията Доход, където се отчитат заплати, дивиденти и лихви. БНБ обаче намеква, че тези данни ще бъдат ревизирани.

За януари – май 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 232.2 млн. евро (80.5 млн. евро за същия период на миналата година).

Рекорден приток на валута от туризъм и износ

Евро

Резки промени в динамиката на отделните компоненти на платежния баланс отбелязва статистиката на БНБ за август. От една страна, се отчита значителен излишък по текущата сметка, а в същото време има износ на капитали и преките чуждестранни инвестиции са отрицателни.

текуща сметкаТекущата сметка за август 2013 г. е положителна и възлиза на 884.4 млн. евро, при излишък от 366.7 млн. евро за август 2012 г. Това е най-високо ниво от 1998 г. досега (графика).

Излишъкът по текущата сметка идва от положителните салда по подстатии Услуги (587 млн. евро), Текущи трансфери (227.9 млн. евро), и търговския баланс (125.1 млн. евро). Най-голям е принос на туризма, като нетно по това перо само през август в държавата са влезли 501.3 млн. евро (но това е само със 7 млн. евро повече от миналия август). Подобрения има при трансферите от ЕС и транспорта. Но това, което прави разликата е търговията. Износът нараства със 128 млн. евро спрямо миналия август, докато вносът намалява със 127 млн. евро.

През осемте месеца текущата сметка бележи огромно подобрение – излишъкът достига 1255.1 млн. евро при дефицит от 279.2 млн. евро през същия период на миналата година. За януари – август 2013 г. търговското салдо е отрицателно, в размер на 1342 млн. евро, но намалява почти два пъти.

Но Финансовата сметка за август 2013 г. е отрицателна в размер на 567.9 млн. евро, при излишък от 19.1 млн. евро за август 2012 г. През осемте месеца пасивът по тази сметка достига 1722.6 млн. евро, без съществена промяна спрямо миналата година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за август 2013 г. по предварителни
данни са отрицателни и възлизат на 34.2 млн. евро, на фона на плюс 395.6 млн. евро за август 2012 г. За това допринася връщането на заеми от български предприятия към компаниите – майки в чужбина (т. нар. Друг капитал) и символичните инвестиции на зелено.

За осемте месеца те са 772.5 млн. евро при 1593.5 млн. евро за същия период на миналата година. Най-големите отрицателни потоци са към Люксембург, Германия и Великобритания, докато притокът на капитал е основно от Холандия.

[textblock style=“4″]Българската агенция за инвестиции (БАИ) работи по шест потенциални проекта в сферата на производството на компоненти за автомобилната индустрия, съобщи изпълнителният директор на агенцията Светослав Младенов. Той прогнозира 1 млрд. евро. преки чуждестранни инвестиции до края на годината.[/textblock]