Залезът на китайското чудо

комунизъм

Великото китайско икономическо чудо изглежда клони към залез.
По последни данни на Националното статистическо бюро в Китай, през март износът на стоки от КНР се е сринал с 14,6 на сто в сравнение със същия месец преди година. Спадът в износа не е единствената рязка промяна в икономиката през март. Успоредно с него се срина и вносът – с 12,3 процента. Съответно профицитът във външната търговия излезе неколкократно по-нисък от очаквания – едва 3,08 милиарда долара. Изменения, които сочат, че в недалечно бъдеще Китай може да се превърне от нетен износител в нетен вносител, пише „Утро“.
Като общ фон на тези промени продължава да отслабва икономическият растеж в страната.
Миналата година икономиката на Китай нарасна със 7,4 на сто – най-слабото темпо на растеж от 24 години насам. Спадът в темповете на растеж ще продължи и тази година: правителството на КНР прогнозира икономически ръст едва от около 7 на сто. Не са напълно сигурни впрочем и тези седем процента. Пекин ще публикува днес статистическите данни за първото тримесечие на 2015 г. Според мнозина експерти, резултатите ще бъдат по-ниски от прогнозните заради свиването на износа и вноса. Ще отбележим, че сегашният спад на износа и вноса на Китай не е толкова критичен в сравнение със спада от февруари, когато износът намаля из един път с 48,3 на сто, а вносът – с 20,5 процента.
Сред основните причини износът да намалее експерти посочват засилването на юана. Спадът на вноса се дължи на проблеми около строителния пазар, поради които се купуват по-малко суровини и материали. Отделна тема са нарастващите проблеми с дълговете на физическите и юридическите лица.
Колкото до основните причини за събитията в китайската икономика, те са класически по същество. Да припомним, че „китайското чудо“ бе обусловено най-вече от ниската цена на работната сила в КНР.
Именно селяните, тръгнали по заводи и фабрики с готовност да работят за жълти стотинки, направиха Китай такъв, какъвто е днес. Притокът им захранваше индустрията десетилетия наред и тъкмо той осигури дълготрайност на „чудото“.
Днес обаче голяма част от хората, дошли някога в завода от село, вече са си издействали доста по-високи заплати, в редица случаи дори близки до европейските. Това, от една страна, стимулира вътрешното потребление, но от друга е свело почти до нула основното предимство на производството в Китай. Сега и в затънтените села не е лесно да откриеш човек, готов да работи в производството за дребни пари, както допреди няколко десетилетия.
Осъзнали положението, властите и комунистическата партия коригираха стратегическото развитие на страната. Китай се насочи например към постепенно оттегляне от ролята на „работилница на света“. Решено е производствата, разчитащи на евтина работна ръка, да бъдат прехвърлени в други страни, най-вече в Африка. В самия Китай, според лидерите на Китайската комунистическа партия, акценти трябва да са развитието на високотехнологичните производства, разработването и производството на продукция с максимална добавена стойност.
Подход, който предвижда съществена част от хората да се върнат от градовете в далечните си селца. Промени от този род със сигурност ще се отразят върху темповете на икономически растеж. Очерталото се свиване на стоковото производство вече предизвика значителен спад в китайския износ на евтина потребителска продукция. Същевременно много съмнения буди самата възможност Китай да постигне успех на пазарите за високи технологии и идеи.
Възможността човек да твори и да прави открития до голяма степен се определя от наличието на социални свободи и демократични институции. Тук Китай среща големи трудности с оглед комунистическото държавно устройство. В крайна сметка хиляди млади, перспективни и талантливи китайци, получили добро образование в САЩ и ЕС, не бързат да се върнат в родината и остават на Запад, за да работят там. В момента тази тенденция е на път да стане необратима. Нещата може да станат различни само при отказ или отслабване на идеологическата съставка. Което пък е невъзможно, защото би предизвикало конфликт между прогреса и основите на държавното устройство в днешен Китай. Затова споменатото противоречие ще влияе все по-силно върху темповете на икономически растеж в Китай и постепенно ще го забавя. И може да стане ясно, че днешните проблеми на Китай са само първите симптоми на предстоящ голям крах. /БТА/