Политическата истерия за кредитите свърши, на ред са фалитите

Парламент

Наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредит по нови и вече сключени договори да отпаднат след първата година, реши парламентът на 9 април. Той прие окончателно на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Измененията ще влязат в сила три месеца след обнародването им в „Държавен вестник“.

Спорният въпрос за това дали промените да важат със задна дата бе разрешен компромисно. След истерия, че действие на новите правила със задна дата изисква преподписване на 3 млн. договора, депутатите приеха само разпоредбата за таксите да се отнася за старите договори. „По този начин се запазва правната и финансовата стабилност, като кредитополучателите все пак ще могат да погасят стари кредити без такса, след което да сключат нови договори по новия закон“, обясни зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов.

Останалите по-важни промени са:

Слага се таван на годишния процент на разходите по заемите в размер на 10 пъти законната лихва (50.5%). Това ще засегне основно компаниите за бързи кредити, но няма да важи за стари договори.

Едностранна промяна на общия разход по кредита за потребителя се допуска само ако в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита и тези обстоятелства са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора.

Методиката за определяне на референтния лихвен процент не може да бъде променяна едностранно. Отпадна предложението за автоматично обвързване на референтния лихвен процент с пазарен индекс като СОФИБОР. Вместо това се предвижа, че Методиката съдържа изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори). А референтният лихвен процент, според новата дефиниция, е „пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт или комбинация от тях.“

Банките не могат да събират такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Таксите трябва да бъдат определени в договора.

Дава се възможност потребителят да избере специфична клауза, според която при продажба на обезпечението, банката да се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора за кредит, тоест да не отписва дългът. Предполага се, че подобни заеми ще са с по-висока лихва.

С това обаче опитите на депутатите да сложат ред в отношениятат между банките и техните клиенти не приключват. Депутати от БСП готвят проект, който ще засегне прословутия чл. 417 от ГПК, който позволява изпълнителни дела въз основа на банково извлечение, без доказване на вземането в съда. За промяна на тази практика се обяви депутатът от БСП Страхил Ангелов, който внесе промени в Закона за частния съдебен изпълнител. А министерството на правосъдието е подготвило проект на закон за личните фалити.