Една трета от фирмите усетиха по-бързо връщане на ДДС

Бизнесмен

Според изследване на БТПП към края на юли 31% от фирмите отчитат тенденцията на по-бързо връщане на ДДС, други 64% от анкетираните обаче твърдят, че сроковете остават същите. Това показва анкетно допитване на БТПП, проведено в края на юли сред членовете на Палатата. За отражението на актуалната обстановка в страната върху бизнеса, анкетираните споделят, че липсата на предвидимост в икономически план оставя като цяло негативен отпечатък. Чуждестранните бизнес партньори са по-склонни да забавят конкретни свои проекти, са част от споделените опасения на бизнеса.

По отношение на съкращаването на сроковете за възстановяване на ДДС, близо една трета от фирмите заявяват, че са забелязали положителна промяна. Все пак според по-голямата част от фирмите (64%) – ДДС не се възстановява в по-кратки срокове.
Що се отнася до облекчаването на условията за кредитиране на бизнеса, почти всички от представителите на бизнеса (93%) посочват, че не отчитат положителна промяна при условията на кредитирането, според 5% – има подобряване; 2% не са посочили отговор.

Резултатите от проучването показват, че преобладава неодобрение по отношение на идеите за вдигане на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 3100 лв. Основната част от анкетираните (69%) не са съгласни с повишаване на максималния осигурителен доход, защото ще се увеличи осигурителната тежест. В бизнес средите се споделя мнението, че на този етап е прибързано да се повишава максималния осигурителен доход и че мярката ще увеличи осигурителната тежест и съответно сивия сектор в България. Широко разпространено е опасението, че хората, които са се осигурявали на висок доход няма да получат адекватно висока пенсия. Според значителна част от представителите на бизнеса ползи от такава мярка биха могли да се очакват в дългосрочен план.

По отношение на мерките за намаляване на младежката безработица, базирани на субсидиране от държавата при назначаване на първи трудов договор, повече от половината от членовете на БТПП – 55% изразяват одобрение, а само 24% са на противоположната позиция.

Очакванията на бизнеса от институциите са най-вече за по-активна работа на НАП и всички контролни органи, особено Митниците, които очевидно не се справят с очакванията за осигуряване на по-висока събираемост на приходите и пресичане на нелоялната конкуренция в България.

Деловите среди се нуждаят от предвидимост в икономически план, подобряване на работата на администрацията, намаляване на бюрокрацията и корупцията, подчертават работодателите.

В България винаги я е имало тенденцията да бъдат толерирани определени фирми, близки до властта и управляващата партия, като задълженията им се третират преференциално и връщането на ДДС към тях става по-бързо, коментира в интервю за Радио „Фокус” председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. По отношение на работните заплати Симеонов коментира, че през последните години българските работодатели са увеличавали месечните възнаграждения поетапно.