Tag Archives: БЕХ

Първите обявени резултати на държавните компании от транспорта и енергетиката чертаят смесена картина, като се влошава положението на БДЖ и ТЕЦ „Марица изток“ 2. БЕХ приключва с печалба от 124 млн. лева – малка промяна спрямо миналата година. Приходите му от дейността се увеличават до 117 млн. лева, а финансовите постъпления се покачват до 129…

Read more

Първите публикувани отчети в енергетиката за деветмесечието показват смесена картина. БЕХ увеличава печалбата си з до 138 млн. лева или с близо 20 млн. лева повече от положителния резултат към 30 септември 2015 г. Но две от основните му дъщерни дружества – НЕК и ТЕЦ „Марица изток“ 2 продължават да трупат загуби. И двете дружества…

Read more