Етикети: Бедността и данъците

Страните в ЕС трябва да насърчат инвестициите, като в същото време преразпределят данъчното бреме по начин, който не пречи на ръст на заетостта и адресира проблема с неравенствата. Това са част от препоръките в доклада на Европейската комисия „Данъчни политики в ЕС”. Въпреки че Съюзът няма единна данъчна политика, с изключение на директивата за ДДС…

Чети нататък

На 13 януари изтича срокът на подписката за въвеждане на безусловен базов доход. Ако бъдат събрани 1 млн. подписа в целия ЕС, с проблемът ще трябва да се занимаят Европейската комисия и Европейският парламент. През октомври 2013 г. в Швейцария бяха събрани достатъчно подписи в полза на референдум за това дали всеки швейцарец да получи…

Чети нататък

Идеите за въвеждане на гарантиран базов доход или неговата модификация – отрицателния подоходен данък, са били особено популярни в САЩ през миналия век. Те намират подкрепа от широк кръг политици, активисти и икономисти с противоположни възгледи – от Джон Кенет Голбрайт и Мартин Лутър Кинг до Милтън Фридман. Това, което ги пленява, е простотата и…

Чети нататък