Tag Archives: БДЖ-Товарни превози

До 15.00 часа на 25 юни 2013г. се удължава срокът за подаване на обвързващи оферти в процедурата за продажбата на 2 325 087 броя дялове, представляващи 100% от капитала на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, София, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД. До 17.00 часа на 21 юни трябва да е внесен и депозитът за участие в конкурса, съобщи Агенцията…

Read more

Подслушването е заглушило икономическите теми в повечето издания и те информират предимно за текущи сделки. Ще бъдат ли засегнати български вложители в Кипър, се пита „Банкеръ„. Само за последните осем години в Кипър са регистрирани над 2150 фирми, които правят бизнес у нас. От началото на тази година броят им е около 30. Но това…

Read more