Цените у нас спряха да догонват европейските

През миналата година Австрия е достигнала второ място в ЕС по БВП на човек от населението (30% над средното), а България е на опашката. Процесът на ценова конвергенция е претърпял обрат. Това показват данни на Евростат, от които се вижда, че догонването на доходите е спряло през последната година.

Произведеният БВП у нас е под половината от този, който се пада на средния гражданин на ЕС и по този показател България и Румъния не се различават много от останалите балкански страни, които са извън ЕС. Турция дори е по-напред. А разликата спрямо Сърбия е по-малка, отколкото дистанцията, която ни дели с Полша, Унгария, прибалтийските републики, да не говорим за Чехия. Люксембург остава най-богатата страна.

Евростат представя и втори критерий – индивидуалното потребление, насочен към измерване на балгосъстоянието на домакинствата, който показва по-голяма хомогенност. И тук България е на последно място в ЕС с потребление, равно на 49% (наполовина по-малко) от това в 28-те страни от ЕС, а Люксембург на първа.

Данните са изчистени от разлики, дължащи се на различна покупателна способност.

Що се отнася до ценовите нива на потребяваните стоки и услуги, забелязва се, че процесът на догонване на европейските цени не само е спрял, но през последните три години имаме отдалечаване на цените у нас от тези в ЕС.

ДЦенова конвергенцияания е най-скъпата страна, като ценовото равнище там е с 45% на средното за ЕС-28. Извън ЕС обаче Норвегия и Швейцария имат по-високи цени. Прави впечатление също, че цените във Франция, Германия и Италия са с 10% по-ниски от средното. В дъното на таблицата са Румъния, Сърбия, България, Албания и Македония.

По-рано Евростат представи и данни за различията в цените на хранителните стоки и напитките (водещата графика). Те показаха, че у нас с най-ниски цени в Европа са алкохолът и хляба. Цените на цигарите също са доста ниски (след Унгария и Латвия). Като цяло най-евтини са храните в Полша. Тези сравнения са със средното ниво в ЕС-27, тъй като не е включена Хърватска, която се присъедини тази година.
БВПprice

Прочетете още: Поколения разделят Източна Европа от Западна