МФ готви промени в авансовите вноски

Предстои промяна в авансовото облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане. Министерството на финансите започна публична консултация за подобряване на режима, като публикува въпрос на сайта си. Целта е да се минимизират разходите и увеличат ползите за всички засегнати страни.

Настоящият режим, който е в сила от началото на миналата година, предвижда месечни и тримесечни вноски за корпоративния данък на прогнозна база и подаване на коригираща декларация в края на годината. При превишение на данъка над авансовите вноски, се дължи лихва.

Сред въпросите на МФ е дали изобщо да има месечни или  тримесечни авансови вноски  на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Има въпрос и за това дали да се подават допълнителни декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски или да има база за определяне на авансови вноски, без да се подават коригиращи декларации през годината, тъй като с окончателния корпоративен данък надвнесените суми ще бъдат прихванати/възстановени. Данъкоплатците могат да се произнесат за сроковете и за начина на определяне на лихвата.

Това е вторият данък, чиито режим на текущо внасяне ще се промени. Преди месец МФ каза, че се обсъжда отпадане на сегашния ред за данъците върху извънтрудови правоотношения и подобни, който предвижда такъв да не се удържа през последното тримесечие, а данъкоплатците да внасят този данък при подаване на годишната данъчна декларация. Това бе направено, за да има откъде да се начисли отстъпката при ранно подаване на данъчната декларация. Но се оказа, че то е затруднение за данъкоплатците, които трябва да довнасят данък.

По данни на НАП около 27 000 души ползват отстъпката, а 120 000 българи са засегнати от особения ред за данъчно облагане през последното тримесечие.