МФ пласира ДЦК при почти нулева реална лихва

Евро

Министерството на финансите пласира при ниски лихви едногодишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 300 млн. лева. На провелия се днес аукцион  общият размер на подадените поръчки достигна 1,059 млрд. лева. Високото търсене на книжата не е изненада, тъй като само преди 10 дни по сметките на банките и институционалните инвеститори постъпиха 800 млн. лева – погашението на извънредната шестмесечна емисия.

Годишната доходност, постигната днес, е 0,60%, а доходността на всички постъпили състезателни поръчки е 0,71 на сто. За сравнение въпросната шестмесечна емисия за 800 млн. лева бе пласирана при годишна доходност от 1% въпреки по-краткия срок. Като се има предвид, че годишната инфлация по последни данни е 0.5%, това означава, че реалният лихвен процент на сегашната емисия клони към нула (това положение може да се промени с августовските данни за инфлацията).

Това също така е обрат в отношението на банките, след като през юли МФ отмени аукцион за книжа с оригинален срок от 10 години и 6 месеца заради това, че доходността се покачи над 4 на сто.

Едногодишната емисия ДЦК с падеж 4 септември 2013 г. е първата от декември 2010 г. насам с такъв матуритет, като на аукциона, проведен на 6 декември 2010 г., е постигната доходност от 2,35 на сто.

Високият интерес към аукциона се обуславя както от инвеститорското търсене на краткосрочни ДЦК, така и от високата ликвидност във финансовата система, посочват от МФ. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70%, следвани от пенсионни фондове с 15,80% и гаранционни фондове – 14,20 процента. Значителният дял на пенсионните фондове прави впечатление, тъй като постигнатата доходност е по-ниска от таксата за управление.

Доходността е по-ниска от тази на ДЦК със сходни матуритети на редица държави от ЕС и региона – Турция (9,70%), Румъния (4,28%), Унгария (4,10%), Словения (2,83%), Португалия (1,76), Испания (1,28%), Италия (1,17%) и е съпоставима с тази на Литва.