Германският DAX губи тяга

Германските акции завършиха 15-годишната крива, формираща буквата W през април, прекарвайки четири дни над пика от дотком…