Ретро правила: Започна разследване на UBER

uber

Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че се е самосезирала срещу услугата на UEBR след жалба на Столична община. Случаят е пореден тест за съответствие на законодателството спрямо новите бизнес реалности.

Според кметството услугите на Uber представляват заплаха за сигурността на пътниците. „Действащата законова и подзаконова нормативна база не позволява предлагането на услугата превоз на пътници срещу заплащате без нужните регистрации за това“, изтъква общината.

Според КЗК налице са съмнения за нелоялна конкуренция – на таксиметровите компании и градския транспорт.

Услугата UberХ се предлага в България от 9 декември 2014 г. и е достъпна чрез мобилното приложение на Юбер. То представлява платформа за споделено пътуване, като свързва пътниците и шофьорите. Чрез платформата на Юбер пътници могат да правят заявки за споделяне на превоз в рамките на населено място при ниски разходи.

От данните, събрани на КЗК, става ясно, че Юбер Б.В.  е предоставило на Разиер Опърейшънс Б.В. лиценз за използване на приложението и предоставяне на услуги чрез него на други лица. Именно  Разиер Опърейшънс Б.В. е дружеството, което предоставя на шофьорите в България достъп до мобилното приложение на Юбер, за което начислява съответна такса. Компанията твърди, че тя, както и Юбер Б.В. не предоставят транспортни услуги и не наемат трети лица да извършват транспортни услуги от името на Разиер/ Юбер Б.В., както и не притежават, не отдават под наем и не оперират моторни превозни средства.

Услугата UberX  включва няколко отделни договорни отношения от страна на Юбер: между Юбер Б.В. и пътуващите лица за използването на мобилно приложение Юбер и между Разиер и шофьорите за достъп до мобилно приложение Юбер.
Всички последващи отношения между шофьорите и пътуващите лица по повод предоставянето на транспорт остават извън Юбер и са предмет на отделно/трето договорно отношение между тези лица. За първи път се обявяват официално изискванията на Разиер – към колите (брой места и врати, произведен след 2005 г., изряден технически преглед и др.), както и по отношение на водача (минимална възраст 21 години, валидна шофьорска книжка, документ за самоличност, свидетелство за съдимост и др.).

Решението на комисията представлява особен интерес, тъй като услуги като тази на Uber по същество нямат регулация. Глава седма от ЗЗК, по която се е самосезирала КЗК, забранява заблуждаващата реглама, въвеждането в заблуждение на петробителя, както и имитацията на чужд продукт или сайт (например, външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, качеството или други характеристики на стоката или услугата).

Извършването на превоз на пътници срещу заплащане без разрешение е нарушение на закона, но може да се спори дали това е нарушение на ЗЗК или на Закона за автомобилните превози, както и кой е нарушителят  – платформата или шофьорът. И дали държавата не трябваше вместо проверки да инициира правила, които се адаптират към практиката, а не обратното.