Конкурс за финансово обучение за журналисти

пари

Фондация „Атанас Буров“ в партньорство с БФБ и няколко медии, вкл. economix.bg организира лятно училище за финансови журналисти.

Той ще се проведе от 12 до 17 септември в Банкя.
Този встъпителен курс е насочен към репортери в началото на кариерата си или завършващи икономическа специалност или журналистика, които се интересуват от темата. Целта на обучението е да покрие области, които обикновено затрудняват репортерите или се интерпретират погрешно.

[ddownload id=“34677″ text=“Програма на Лятното училище за журналисти“]

Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти и млади професионалисти, проявяващи интерес към трудната професия на финансовия журналист.

Участниците ще се научат как да подбират новини, как да работят с източници, както и основни понятия от областта на икономиката и финансите. Участниците в курса ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Изисквания към кандидатите
В курса ще бъдат включени до 15 участника. Те могат да бъдат журналисти в началото на кариерата си или студенти, които се обучават по икономически специалности или журналистика, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 30 август 2015 г., на електронната поща на Фондацията – fnburov@ubb.bg:
1. Попълнена Информационна карта
2. Автобиография.
3. Статия на една от следните теми:

(1) Инвестиционни възможности в епохата на нулеви лихви
(2) България и еврозоната – възможности и заплахи
(3) Банките след кредитния бум

Одобрените участници ще бъдат обявени до 7 септември 2015 г. на сайта на фондацията. Таксата за участие, нощувките и храната се поемат от фондацията.

Място