Наш и равновесието

Равновесието по Наш е една от най-силните идеи, които предизвикват конвенционалното мислене и преобръщат представите ни за…