Как Пеевски успя там, където Донев не сполучи

Пеевски

В един и същи ден БНБ отказа на Огнян Донев (чрез „Индустриален холдинг – Доверие“ ) да придобие контрола над „Токуда“, а КЗК разреши на Делян Пеевски да стане мажоритарен собственик на Канал 3.

Двете новини са свързани не само по линия на действащите лица (Пеевски и Донев неведнъж кръстосват пътищата си).

Според краткото съобщение на БНБ, отказът „Индустриален холдинг Доверие“ да придобие 99.53% от капитала на „Токуда Банк“ АД е на основание чл. 28а, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2-4, чл. 28б, ал. 6 и чл. 151, ал. 1-3 от Закона за кредитните институции. Сделката бе обявена през пролетта.

От краткия текст на БНБ става ясно, че подуправителят Димитър Костов се е позовал на текст от закона, според който не се издава разрешение, когато репутацията на членовете на управителните органи („ИХ Доверие“ се управлява от Борис Борисов) или финансовата стабилност на кандидата или пък структурата на холдинга будят тревоги. Подобни текстове от закона съществуваха и когато БНБ даде разрешение на КТБ да придобие тогавашната „Креди Агрикол“ дни преди КТБ да бъде затворена. Economix.bg вече писа, че подновеното разследване срещу Огнян Донев и Борис Борисов за данъчно престъпление вероятно идва именно заради предстоящата сделка. Прокуратурата повдигна обвинение на Огнян Донев за укриване на данъци в размер на  62.8 млн. лева, под формата на недекларирана печалба от продажба на акции. Самият факт на данъчно задължение на една от фирмите на Донев не е под съмнение, но дали е налице престъпление тепърва ще се доказва.

Един от текстовете, на които се позова отказът на БНБ, предполага, че е получено и отрицателно становище от КФН (Според чл. 28б, ал. 6, когато заявителят е лице, върху което компетентен орган по чл. 28, ал. 5 или 6, тоест КФН, упражнява надзор, в мотивите към акта по обективен начин се представя и становището на този орган относно преценката на заявеното придобиване.)

„Индустриален холдинг Доверие“ е дъщерно дружество на „Доверие Обединен холдинг“, който се контролира от Огнян Донев. Холдингът притежаваше 96.56% от капитала, а малък дял имаше „Хомоген“. През март бе взето решение за увеличаване на капитала от 7.6 на 46.6 млн. лева, при което 22 млн. лева записаха старите акционери, а здравноосигурителният фонд на „Доверие“ и „Медико 21“ (също в рамките на „Доверие“) записаха по 6 млн. лева. „Телекомплект“ АД на Огнян Донев се включи с 5 млн. лева. От данните в Търговския регистър става ясно, че са внесени по 25% от записания капитал (9.75 млн. лева), поне към момента на вписването.

Капиталът на „Токуда“ е 68 млн. лева, а собственият капитал – 48.4 млн. лв. (поради загуби). През първото полугодие банката губи 863 хил. лв., активите й са 428 млн. лева.

КЗК още не се е произнесла за придобиването.

В същото време КЗК доста бързо разреши на „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД да придобие 100% от капитала на „Елит Медиа България“ ЕООД. Така дружеството на Ирена Кръстева и Делян Пеевски взема Канал 3. По-конкретно комисията реши, че придобиването представлява концентрация между предприятия, която не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК и не се налага предварително уведомяване. преса

По закон участниците трябва да уведомят предварително КЗК, ако общите им обороти за предходната финансова година са над 25 млн. лв. и оборотът на поне две от участващите компании или този на придобиваното дружество за същия период е над 3 млн. лв.

Комисията се позовава на Регламент на ЕС, за да определи, че се смятат само оборотите на придобиващото (само холдингът) и придобиването предприятия. Но по-нататък се уточнява, че „ако предприятието, придобиващо контрол има взаимоотношения от този характер с други предприятия, то те се разглеждат като част от неговата група за целите на изчисляването на оборота.“ От текста на решението не става ясно какъв точно подход е възприела КЗК, за да определи, че оборотите не са надхвърлени и не се налага предварително уведомяване и да се задейства цялата процедура по разрешаване на сделката. Оборотите са заличени от това решение, така че не можем да кажем дали те са взети на консолидирана база (най-вероятно – не).

Прави впечатление още, че по отношение на телевизиите липсват разпоредби, подобни на тези за банките. СЕМ например не е длъжен да следи репутацията на притежаващите мажоритарен дял от телевизионен оператор и съответно няма право да откаже изкупуване на дружество, носител на лиценз на това основание. Единственото, от което надзорният орган се ръководи е програмната схема, финансовите възможности на кандидата и…. понеже законът още носи спомена от времето на силовите застрахователи, има специално ограничение за тях. Но репутацията на мажоритарния собственик на телевизия не е критерий. Странно, нали?

Текстът е допълнен с информацията за оборотите на предприятията в Нова българска медийна група и с корекция на името на „Индустриален холдинг Доверие“.