Tag Archives: стрес тестове

Първите отчети на банките след прегледа на качеството на активите и стрес тестовете хвърлят съмнения върху блестящия резултат от проверката. Някои от банките влошават резултата си през третото тримесечие и дори излизат на загуба за периода от юли до септември, основно в резултат на начисляване на допълнителни обезценки. Това се вижда ясно в таблицата, която…

Read more

Италианската Monte dei Paschi, британската Royal Bank of Scotland и ирландската AIB са сред големите губещи от стрес тестовете на банките в ЕС. Проверката обаче установи, че като цяло 51 големи европейски банки могат да устоят на нова криза. Банковият сектор в ЕС чувствително заздрави капиталовата си база през последните години, което доведе до стартова…

Read more