Етикети: социален дъмпинг

На 23 октомври Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси постигна общ подход за преразглеждане на директивата за командироването на работници.Намалява се срокът за командироване, но остават много важни детайли, които да бъдат уточнени. Постигнатият компромис предвижда да се намали продължителността на командироването до 12 месеца с възможност за удължаване на срока до 18…

Чети нататък

България ще настоява предлаганите ограничения за командированите работници да не се отнасят за международния транспорт, но може да направи компромис за сроковете на командироване. Това стана ясно по време на Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност, която се проведе на 17 октомври 2017 г. в партньорство с БСК. Форумът се състоя преди предстоящото на…

Чети нататък

Темата за социалния дъмпинг предизвика много погрешни интерпретации и повдига много въпроси  при запознаване с детайлите. Например, как Комисията си представя да гарантира равно заплащане за една и съща работа, след като при пазарна икономика не може да има равно заплащане дори за хора от една и съща националност. До голяма степен въпросите се дължаха…

Чети нататък