Етикети: солидарна отговорност

В един и същи ден ни сполетяха новините за поредно арбитражно дело срещу България – този път на ЧЕЗ, и за предявени от НАП претенции за милиони левове към управителите на фирми, натрупали данъчни задължения. На пръв поглед между двете няма връзка. Но нека да помислим пак. Делата срещу България вече станаха твърде много и сумата…

Чети нататък

48 управители, както и други членове на органи на управление на фирми, ще трябва да платят за своя сметка задължения за данъци и осигурителни вноски на фирмите, които управляват или са управлявали. Сумата е 56 млн. лв. , показва статистиката на НАП от приключилите за първото полугодие на 2016 г. ревизии за установяване на солидарна отговорност. Според разпоредбите…

Чети нататък