Полицейските патрули са намалели в повечето селища

МВР не разполага с обобщена информация за населените места, в които няма полицейски участъци, както и за обхващането на населението в селата с патрулиращи полицаи. Подобна информация не е налична и в повечето областни дирекции на МВР.

Информацията бе поискана по реда на ЗДОИ преди повече от месец във връзка с подготовка на друга публикация. Отговорите съвпаднаха с инициативата на ръководството на МВР да обяви мерки срещу битовата престъпност. От МВР насочиха този въпрос към областните дирекции, тъй като самото министерство не разполага с данни за служителите в районните управления (служители на Охранителна полиция, която се обедини с Криминална полиция от 2016 г., както екипи за патрулно-постова дейност, които често са смесени с автоконтрольорите). Липсата на обобщени данни обаче позволи да се види, че в някои райони почти няма видимо полицейско присъствие. Освен това има много големи различия в структурата на различните управления. Ако МВР успее да обобщи информацията и я сравни с фактори като население, криминална активност, критична инфраструктура и територия, вероятно ще бъдат възнаградени усилията му за оптимизиране на персонала.

Макар и фрагментарни, отговорите показват, че през миналата година е имало намаление на патрулиращите полицаи в повечето населени места (и то с темпове, които изпреварват темпа на намаляване на населението в провинцията). В много от по-бедните общини няма патрулиращи полицаи и селата се посещават само при сигнал.
Някои от полицейските управления докладват за командировани служители по охрана на южната граница, а от отчета на МВР е известно, че това са общо 200 души за цялата страна.

Отговорите на някои от дирекциите бяха формални или непълни и това не позволява да обобщим информацията.

Например, ОДВР Бургас само е описала кои населени места обслужва всяко полицейско управление или участък и не е представило данни за служителите.

Ето по-важното от останалите дирекции на МВР:

В София има 1082 полицаи, назначени в „Охрана на обществения ред” (ООР) и “Териториална полиция”. Патрулиращите полицаи и полицейски инспектори в околните на столицата 32 села и три града, обслужвани от СДВР, са 44 души.

Във всички РПУ на територията на област Враца има намаление на ангажираните полицаи в Охранителна полиция. В Враца инспекторите са намалели от 72 на 59, в Бяла Слатина – от 28 на 18, в Козлодуй – от 17 на 11 и т.н. Единственото изключение е участъкът в Хайредин, където бройката е увеличена от трима на четирима.

На територията на районните управления от област Монтана действително заетите служители в Охранителна полиция (ООР и Териториална полиция) са намалели от 182 през 2014 г. на 166 през 2015 г., като единствено във Вършец има ръст на инспекторите. Определените щатни бройки за малките селски общини Горно Дамяново, Якимово и Медковец са по 4 служители, но не всички са заети (например на над 4000 души в Якимово се пада един полицай).

Картината във Видинска област е показателна за трудностите по опазване на реда в малките, често разпокъсани селища. Така например Белоградчик и още 54 села са разчитали през 2015 г. на 11 полицейски инспектора и шестима служителя на Криминална полиция (те се водят разузнавачи). Това вероятно е едно от управленията, в които на един човек се падат най-много населени места. При това само в 16 от тях има организирани приемни, което очевидно се дължи на факта, че много от селата са малки и нямат дори кметства.

Справката за РУ Видин обхваща три общини и половина (Видин, Ново село, Брегово и част от община Димово). Данните показват 27 инспектора и криминални разузнавача в трите града и 24 за селата. По отношение на патрулиращите полицаи съотношението е в полза на града – 51 за Видин и общо 16 за известния квартал Нов път и участъка в Арчар и околните села. За община Брегово изглежда не са предвидени патрули.

На територията на вече споменатото Белоградчик, Чупрене, Ружинци и част от Димово живеят постоянно над 15 000 души.
Патрулната дейност на територията на град Белоградчик се извършва от трима души. Отделно има двама автоконтрольори за цялата територия на РУ-Белоградчик и останалите общини.
Четирите общини, обединени в РУ-Кула (Кула, Грамада, Макреш и Бойница) разчитат на 14 полицейски инспектора, трима разузнавачи и четирима патрулиращи полицаи (тоест един наряд). Трябва да се има предвид, че тук живеят едва 8600 души.

В Област Ловеч са ангажирани 69 полицейски инспектора към Охранителна полиция. Самият град Ловеч (34 хиляди души) се обслужва от седем полицейски инспектора, а селата в общината (близо 12 хиляди) – от 12 младши полицейски инспектора. Не са представени данни за патрулите в РУ-Ловеч и Ябланица, а за останалите общини патрулиращите полицаи са общо 26.

Във Велико Търново има 33 села (от общо 124), в които няма полицейска служба. В 14-те града от областта са заети 109 униформери, а в селата – 40 инспектора. Патрулиращите полицаи в селата от областта са били 124 през 2014 г., но броят им е намалял до 101.

В осемте районни управления от Област Варна полицейските служители през 2015 г. са били 667, а униформените полицаи – 552. Във всички управления, с изключение на Девня, броят им е намалял спрямо 2014 г., като намалението е предимно за сметка на униформените.

В Област Благоевград броят на полицейските служители (независимо от длъжността) е 630, като от тях 118 работят в селата на областта, включително заетите с патрулно-постова дейност.

В област Кюстендил общият брой полицейски служители, изпълняващи служебни задължения в населените места (независимо от вида им) е 229. От тях 80 служители работят в селата, като 26 изпълняват патрулно-постова дейност (ППД).

От справката на ОДВР – Пазарджик се вижда, че през 2015 г. има намаление на полицейските служители в управленията във Велинград, Панагюрище, Пещера и Септември, за сметка на увеличаването им в РУ Пазарджик. Няма данни за това кои населени места не са обхванати от патрулиращи полицаи.

От справката на ОДВР Пловдив не става ясно какво е разпределението на патрулиращите полицаи. Прави впечатление голямото намаление на полицейските служители в шестте районни управления на територията на гр. Пловдив – от 1001 през 2014 г. на 472 през 2015. В седемте управления на територията на обрастта те също са намалели – от 501 бр. през 2014 на 475 бр. през 2015. Това вероятно е свързано с преструктуриране, тъй като основният щат за областта – 1900 служители, намалява само с 59 души.

В Ямбол 158 служители с полицейски правомощия обслужват 131 447 души. Полицейските служители в селата са 54 броя. В 44 села от РУ Тунджа има денонощно патрулиране. В другите две „селски“ полицейски управления ППД се осъществява по необходимост, става ясно от отговора.

На територията на област Шумен работят 119 патрулиращи полицаи, което е намаление спрямо 135 бр. през 2014 г. Разпределението на полицейските служители (вкл. патрулиращи полицаи) е 265 души в градовете и 65 души в селата.

Районните инспектори в РПУ – Разград са 27, а патрулиращите полицаи са 21 служителя, като за денонощието са от 4 до 8 и са само в града. В Исперих полицейска служба (РУ) има само в града, а в останалите 37 села (вкл. общинският център с. Самуил) има само приемни в общинските сгради. Броят на патрулиращите полицаи тук е намалял от седем през 2014 г. (зает щат) на един служител. Територията на РУ – Кубрат (24 населени места, в това число общините гр. Кубрат и гр. Завет), се обслужва от 11 полицейски инспектора, а патрулиращите полицаи са седем, като работят предимно в двата града. В осем села няма дори приемни в кметствата.

През 2015 г. град Търговище е бил обслужван от общо осем инспектора на Териториална полиция и 8 служителя на Криминална полиция. А 51 села на територията на РУ Търговище са разчитали на 13 инспектора и петима служителя на Криминална полиция. За сравнение в града живеят 35.8 хиляди, а в селата – 19 хиляди души.
Управлението в Попово е отговорно и за Опака. В града е имало петима инспектора в Териториална полиция и трима служителя в Криминална. В 39-те села са работили шестима служителя на Криминална полиция и 17 полицейски инспектора от Териториална полиция. В града има три смесени наряда (на пътна и охранителна полиция) и още двама души са заети в Икономическа полиция.
В община Омуртаг са били ангажирани трима разузнавачи и шестима инспоктора, а в участък Антоново – двама разузнавачи и шестима полицейски инспектора. Патрулната дейност се осъществувя от един смесен денонощен наряд.

Смолян е една от областите, в които полицейското присъствие расте. В самата областна дирекция работят 64 души, а в РУ-Смолян броят на заетите е нараснал от 80 на 86 през миналата година. Общо в районните управления и участъци, без самата ОДВР, са работили 268 служители през 2015 г. (262 през 2014 г.). Не е посочено какви служители са това. В селата от областта не е имало патрулиращи полицаи, като инспекторите посещават района при необходимост, пише в отговора на дирекцията.

Служителите с полицейски правомощия на територията на Област Силистра са намалели от 202 през 2014 г. на 176. Това е предимно за сметка на общините Дулово и Тутракан (в първата живеят 28 000 души, а във втората, заедно с приобщената Главиница – 24 хиляди).

Справките на ОДВР Русе дойдоха в насипно състояние. В град Русе, околните села и вилни зони са ангажирани 55 полицейски инспектора. Няма данни за полицейските патрули.
Град Бяла и още 26 селища от общините Борово и Ценово се обслужват от 14 районни инспектора.
В Сливо поле броят на инспекторите от Териториална полиция, обслужвали 11 населени места, е намалял от 9 през 2014 г. на 8 служителя през 2014 г., а броят на патрулите от ООР – от 11 на осем. И през двете години е имало по двама командировани на границата.
РУ Две могили, Русенско обслужва 25 населени места, включително от Община Иваново. Справката е особено показателна за проблемите на селските общини. През 2014 г. и 2015 г. противодействието на престъпността се извършва от 3 служители от Криминална полиция и 11 служители от ТП. Патрулирането по селата се осъществява от смесен наряд, който се състои от петима представители на Охранителна полиция и четирима автоконтрольори.
В Община Ветово служителите към Териториална полиция са намалели от 9 на 4 през 2015 г., като само едно от селата има зачислен младши инспектор; служителите в ООР са намалели от 11 на 9. Тези служители посещават селата само при сигнал.

Бюджетът на МВР за 2015г. достигна 1.2 млрд. лева след актуализацията. През миналата година бе приета Пpoгpaма зa структурни и фyнкционални реформи в МВР за периода 2015 – 2017 г., която цели оптимизиране на разходите за персонал.