Tag Archives: Региони в упадък

Как да се реши задълбочаващият се проблем с регионалните неравенства? Всеки уважаващ себе си автор на стратегии с държавно финансиране може да представи обемен доклад, който обобщава наличната статистическа информация, както и наличните мерки от различни други доклади. Ще опитам нещо по-бързо – да поразсъждавам само върху две таблици. Едната е от НСИ и показва…

Read more

Тази пролет попътувах из моя край – Плевенския, предимно по тъмно. Докато колата преминаваше през притихналите села, брояхме колко къщи светят. Най-много бяха в Искър, някогашното Пелово – веднъж ги докарахме до 10 около централните улици, но то е цял град. Денем селата не са толкова призрачни. Отвреме-навреме профучават коли, минават каруци с цигани или…

Read more