Странни неща в решенията за новия външен дълг

Решението на правителството, с което се одобрява новия външен дълг на стойност 8 млрд. евро за тригодишен период, е взето на подпис. То е с дата 9 февруари 2015 г. (понеделник) – датата, на която документите бяха внесени в парламента. На сайта на правителството решението е качено на 12.2.2015 г.

Кабинетът изглежда е одобрил новия заем на подпис, тъй като подобно решение липсва в стенограмата от 4 февруари, когато е редовното заседание. Договорите са подписани от МФ на 6 февруари (петък).

Пред БНР финансовият министър Владислав Горанов с известна арогантност заяви, че е достатъчно половината министри да са го подкрепили.

Останах изненадана, че мина през медиите, преди сме го обсъдили по-задълбочено в правителството, коментира по-рано вицепремиерът Меглена Кунева.

С това решение се одобряват както договорите с четирите банки – посредници, така и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации „на стойност 8 000 000 000 евро“, подписан на 6 февруари 2015 г.  Този акт трябва да е представен на парламента, като част от исканата ратификация, но не е публично достъпен.

Най-интересна е точка 7 на решението на МС: „Упълномощава министъра на финансите да предприема всички необходими и подходящи действия за изпълнение на средносрочната програма, създадена с документите по т. 2, 3 и 4 (това са договорите са банките и  цитирания акт – бел. ред.) след ратифицирането им от Народното събрание, и за емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари съгласно условията на средносрочната програма, включително, но не само, да договаря, оформя и подписва от името на Република България всички необходими договори, актове, сертификати и други документи, свързани с организирането и издаването на отделните емисии на държавни ценни книжа по средносрочната програма, както е предвидено в ратифицираните документи по т. 6 (тази точка се отнася до ратификацията на договорите и Акта от парламента – бел. ред.).

Накратко – правителството на подпис упълномощава Владислав Горанов да емитира ДЦК за 8 млрд. евро.

Според МФ новият държавен дълг се налага, тъй като през следващите три години предстоят падежи на задължения на стойност 6 млрд. евро и трябва да се покрият държавни дефицити за още 3 млрд. евро. От това следва, че нетното увеличение на дълга ще бъде само 2 млрд. евро. Това е вярно и наистина твърденията за гръцки сценарий са прекомерни. Изчисления на economix.bg обаче показаха, че сметката на МФ е раздута с 4 млрд. лева и то без да се взема предвид възможността част от дълга да се рефинансира на вътрешния пазар.