НСИ пусна неясни данни за домакинствата

пенсионери

НСИ обяви данни за приходите и разходите на домакинствата, които противоречат от повечето от останалите данни на статистиката. Става дума за т. нар. наблюдение на домакинските бюджети, което се осъществява чрез анкети. Както и друг път сме писали, то дава доста изкривена представа и като че ли отразява предимно доходите на по-бедните домакинства.

Според данни от проучването за последното тримесечие, средният доход на човек за трите месеца е 1 227 лв. Той остава без промяна спрямо същия период на 2013 година.

Според проучването доходът от работна заплата намалява с 0.8% (от 663 на 658 лв.). В същото време официалните данни на НСИ показаха, че средната работна заплата през третото тримесечие се е увеличила с 2.3%. Като се има, предвид, че и АЗ и НСИ отчитат намаляване на безработните, това разминаване е необяснимо.
Освен това:

Доходът от самостоятелна заетост нараства с 12.6% (от 85 на 96 лв.), което вероятно включва и неформална заетост. Доходите от пенсии нарастват с 0.7% (от 311 на 314 лв.), което отразява увеличаването им в средата на годината. Доходите от социално осигуряване и социални помощи нарастват с 15.3%, което може да се дължи на енергийните помощи.

Общият разход средно на лице от домакинство в същото време е 1 171 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2013 г. с 3.1%.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година – включително в натура. В същото време НСИ отчита увеличение на разходите за транспорт (на фона на спад на цените на горивата), както и за облекло и обувки – с над 14%, макар индексът на потребителските цени да отчита понижение в тази група. Ръстът на разходите за електричество, вода и обзавеждане е с 13%, което отразява приблизително ръста на цените на електроенергията от 1 октомври.