Етикети: поща

Бюрокрацията не се харесва на никого. Но въпреки това бюрократичният апарат продължава да расте. Бланките стават все по-дълги, обикновени документи като билети са съпроводени с огромно количество бюрокрация. От 19 век идеята, че пазарната икономика противостои на правителството и е независима от него, се използва като оправдание за икономическата политика за ненамеса, насочена към намаляване…

Чети нататък