Етикети: потенциален растеж

През последните две десетилетия видяхме възхода и спада на изключителния ръст на производителността в САЩ. В свое изследване от 2014 г. Джон Ферналд твърди, че производителността на труда и общата факторна производителност (ОФП) се забавят още преди рецесията. Това е отстъпление от изключителния, но временен ръст, предизвикан от информационните технологии в средата на 90-те и…

Чети нататък