Кои сектори допринасят за ръста на заетостта

ръст на икономиката

ИТ секторът и бизнес услугите осигуряват две трети от новосъздадените работни места. Това число от последния доклад на Уникредит Булбанк, която е известна с точните си прогнози, привлече вниманието. То идва на фона на редица свидетелства за бързото развитие на информационните услуги, които имат сериозен принос за ръста на доходите и износа.

За последните 12 месеца до средата на 2015 г. двигателите на новата заетост са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите и секторът на IT и комуникационните услуги – общо 41 хиляди допълнителни работни места. Това показа подробен доклад на Индъстри Уоч, публикуван наскоро.

Възможно ли е две от три нови работни места да се създават във икономиката на знанието?

До известна степен това е въпрос на методология. Ако имате две фирми, които са разкрили по 50 работни места и трета фирма с 50 закрити нови работни места, то нетното увеличение е 50 места. Всяка от двете развиващи се фирми осигурява 100% от него.

По данни за наетите лица на НСИ към края на юни, новите работни места са се увеличили с 10.2 хиляди спрямо юни 2014 г.

В 11 дейности са разкрити 24.5 хиляди работни места, а в осем дейности те са намалели с 14.3 хиляди. Най-много са новите работни места в сектор ИТ и далекосъобщения – 6 хиляди, следват преработващата промишленост и строителството.

Новите работни места (средносписъчен брой на наетите по трудов договор) в преработващата промишленост, ИТ и професионални дейности и научни изследвания са нараснали с 11.6 хиляди за последните 12 месеца.

Спрямо юни 2008 г. обаче има намаление на работните меса в повечето сектори. Увеличението на заетостта в туризма се дължи на краткосрочна заетост и вероятно изсветляне на бранша; през зимата наетите в този сектор са по-малко отколкото са били през януари 2008 или 2009 г. Освен туризма, само ИТ и селското стопанство имат неотклонен ръст на заетостта.Ръст на наетитеЗа да оценим по-точно приноса на високотехнологичния сектор, анализираме подробните данни на НСИ по сектори на икономиката. Данните тук са за края на тримесечието и има известни разлики (не се включват сектори с конфиденциална информация като нефтохимията). Тези данни се отнасят само за реалната икономика – без селското стопанство, като не са включени още финансовият сектор, държавно управление и т. нар. нематериална сфера.

Тези данни са интересни, защото показват значителни промени в заетостта, и то само за 12 месеца. Нискотехнологичните сектори като производството на облекло губят голям брой работни места, докато производството на авточасти и свързаните с него нейности (производството на каучукови изделия вероятно е такъв пример) расте.

Ръстът в ИТ секторът е дори по-голям, ако се премахне стагниращата издателска дейност.

От таблицата следва, че автомобилната индустрия и свързаните с нея отрасли имат равен принос с ИТ и бизнес услугите в осигуряването на заетост.Наети лицаДанните дотук се отнасят само до наетите на трудов договор. НСИ има и друга статистика за заетите, която включва и самонаетите лица (част от статистиката на БВП). Тя показва увеличение на заетостта през второто тримесечие със 7 хиляди спрямо същия период  на 2014 г. Но спрямо 2008 г. загубата на работни места е доста по-голяма – 358 хиляди души са останали без препитание или са напуснали работната сила. Основната разлика е поради селското стопанство, което може и да увеличава броя на наетите, но осигурява работа на 125 хиляди самонаети по-малко. Това е неизбежен резултат от концентрацията и ориентацията към не толкова трудоемки култури като зърнопроизводството.

Факт е, че най-големият принос е на сектори, свързани със знанието. Най-голям е приносът на професионалните дейности, които са осигурили 18.6 хиляди нови работни места през второто тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на 2008 г. Това се дължи на наети, а не на самонаети и е повече отколкото показва другата статистика на НСИ (по-горе). ИТ секторът е добавил 18.5 хил. работни места (заети, не наети) след кризата, а финансовият сектор е осигурил заетост на нови 13 хиляди души.

Извод: ИТ секторът, бизнесуслугите и производството на авточасти имат основен принос за ръста на заетостта. Въпреки ръста на наетите през последните години, загубата в трудовоинтензивните сектори не може да бъде преодоляна. Някои от данните са противоречиви.