Tag Archives: МОД

Половината лица, които получават доходи равни или по-ниски от минималната работна заплата, работят на непълен разотен ден. Това показват данни на НАП, получени от economix.bg въз основа на Закона за достъп до обеществена информация. Те са извлечени от базата данни за подадените декларации образец 1 по Наредба №Н-9 и се отнасят да октомври 2014 г.…

Read more

Изненадващото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г. с 8 на сто, на което economix.bg посвети две публикации, започва да се разбулва. [ddownload id=“35377″ text=“Договорени прагове в 48 бранша“] Според работодателите, които дадоха специална пресконференция, обявеният среден процент увеличение е пресметнат грешно от Министерството на труда и социалната политика. Този среден процент е важен,…

Read more