Етикети: книги

Повечето хора вероятно свързват печатната преса на Йоханес Гутенбрег с всеобщата просвета, с разцвета на книжовността и творчеството. Но непосредствените последици са били малко по-различни. Печатната преса демократизира книгоиздаването, прави го по-евтино и по-достъпно, а резултатът е … бум на вулгарната литература. Въпреки това изобретението на Гутенберг допринася за увеличаването на грамотното население и до…

Чети нататък