Дефицитът на земя в градовете спъва растежа

земя

Земята не трябва да се смята за рядък ресурс. Всички жители на САЩ може да се разселят на територия на Таксас, а в Русия средната плътност на населението е по-малко от 9 човека на кв. метър. Стойността на земята спрямо БВП през последните 300 години постоянно намалява. Но въпреки че няма общ недостиг на земя, в големите градове наблюдаваме възвращане на значимостта на този ресурс и така парадоксално тази значимост се превръща в спирачка за икономиката, пише Economist.

Засилването на ролята и стойността на земята се дължи на два фактора. Първият е информационниятт бум, който доведе до процъфтяване на местата, където се раждат новите идеи. Според изследоване на Едуард Глейзър и Матю Ресегер от Харвард има тясна връзка между гъстотата на населението на един глад и производителността на труда. В клъстърите се увеличават и кариерните възможности, и икономическият потенциал, растат и заплатите. В резултат на такива места земята поскъпва. Вторият фактор е регулирането на използването на земята – ограничения за височината на сградите, забрани за застрояване на един или друг участък. Според оценка на учени от Лондонското училище по икономика регулирането е повишило цената на офисите в Лондонския Уест-Енд с 800%, в Сити – с 450%, а в Милано и Париж – с 300 на сто.

Economist посочва няколко аспекта на негативното влияние на значимостта на градските терени.

Първо, колкото по-скъпа е земята, толкова по-голямо е натоварването на средната класа, включително на тези, които плащат наеми.

Второ, стремителният ръст на значимостта на земята в развиващите се страни с неефективно регулиране пречи на икономиките: сложните процедури за получаване на строителни разрешнеия, контролът върху наемите и арендата, ограниченията в използване на земята пречат на развитието.

Трето, за да се увеличи производителността на труда, икономиката трябва да премества хора и ресурси от по-неефективни към по-ефективни сектори. Затова когато висококвалифицираните работници се събират във високопроизводителни клъстери, където обменят знания и идеи, това е добре за икономиката. Но високото търсене води до ръст на цените. Това задейства обратният процес – много специалисти се съгласяват на по-ниска цаплата, но на места, където цената на жилищата е по-адекватна. Икономисти от Чикагския и Калифорнийския университет пресметнаха колко струва това. Според тях през 2009 г. БВП на САЩ би могъл да бъде с 13.5% повече отколкото е отчетено в действителност. Тоест загубите за икономиката са били 2 трилиона долара. Изследването още не е публикувано.

Дефицитът на земя в градовете е по-скоро изкуствен проблем, но това не го прави по-лесен, обобщава британското списание. Но, макар че може отделните хора или компании да пострадат, ефективното регулиране на поземления въпрос (чрез смекчаване на строителните ограничения и повишаване на поземления данък) ще помогне на икономиката.