Етикети: клъстъри

Земята не трябва да се смята за рядък ресурс. Всички жители на САЩ може да се разселят на територия на Таксас, а в Русия средната плътност на населението е по-малко от 9 човека на кв. метър. Стойността на земята спрямо БВП през последните 300 години постоянно намалява. Но въпреки че няма общ недостиг на земя,…

Чети нататък