Третият път на Испания

Алберт Ривера, 35-годишният лидер на придобилата изведнъж популярност политическа партия „Суидаданос“ (Гражданите), стана политикът с най-висок рейтинг…