Емко прави втори опит

КТБ

„Емко“ опитва за втори път да придобие „Дунарит“, сега чрез залог на предприятието като цяло. На 6 юни оръжейният търговец е отпуснал заем на производителя на боеприпаси в размер на 10 млн. евро, а в края на месеца е сключен договор за учредяване на залог.
Но търговският регистър не го е вписал, тъй като има висящо съдебно производство. Залогът е оспорен от „Виафот Инвестмънт България“ и вписването му ще изчака решението на съда по спора. „Виафот“ настоява договорът за залог да се обяви за недействителен поради липса на правно основание и евентуално – поради накърняване на добрите нрави.

Това е продължение на друг спор от пролетта, когато „Виафот“ – компания без явна дейност, учледена през 2004 г. и собственост на офшорка, придоби за скромната сума от 7 млн. лева и без яснота дали и кога тя е била платена залога, който Едоардо Миролио имаше върху „Дунарит“. Той пък стана заложен кредитор на „Дунарит“ чрез цесии.

Преди това „Емко“ поиска да придобие „Дунарит„, но КЗК блокира сделката. Това е трябвало да стане чрез увеличение на капитала на оръжейното предприятие с 60 млн. лева. КЗК отклони искането с мотив, че трябва да бъдат решени висящите спорове, но определението на комисията бе отменено от съда.