Пазарът на горива в България – ключови факти

дизел

През последните дни публиката бе залята от непълна и понякога противоречива информация за пазара на горива в България.

На пръв поглед поводът бяха усилията на правителството да се справи с некоректните търговци, които ощетяват бюджета. МФ вече прие нови изисквания към ведомствените бензиностанции (срокът изтича до дни) и последната проверка изглежда е разкрила и други нарушения като манипулиране на данните, които се подават към НАП. От какъв мащаб не е известно, тъй като данните не са обявени. От данните на министерството на икономиката остана впечатлението, че не са открили големи нарушения, но думите на премиера внушават, че всяка втора бензиностанция мами потребителите и бюджета. (Нарушенията и евентуалният картел на пазара на горива всъщност са отделни теми, макар че разреждането с горивата с терпентин прави още по-остър въпроса за цената.)

Едновременно с това МФ предложи промени в закона за акцизите, предизвикани от практиката да се отклоняват маркирани горива за отопление (с 10 пъти по-нисък акциз) и да се ползват като автомобилно гориво. Отново не знаем дали това е масово.

Друг въпрос е дали има ощетяване на бюджета при търговията на едро или чрез реекспорта, тъй като досега тази тема не е обсъждана. Единственият опит да се проследят големите обеми бе направен от Лабораторията за управление на риска към НБУ (ръководена от Иван Костов). ЛУР твърдеше, че „Лукойл Нефтохим“, която през последните годни е все на загуба, внася на завишени цени, като си приспада платеният ДДС впоследствие и така ощетява бюджета. Но този анализ бе отхвърлен заради грешка, свързана с плътността на петрола.

Така въпросът за причините, довели да сравнително скъпите горива у нас на фона на останалите страни в ЕС, засега остава без отговор.

Economix.bg изпрати уточняващи въпроси до Министерството на финансите, но засега няма отговор. Междувременно обобщаваме информацията от публични източници.

Обем на пазара

По данни на НСИ търговията на дребно с горива и смазочни материали за МПС през 2013 г. е била на стойност 6.56 млрд. лева, а продажбите на едро – 14.13 млрд. лева.

Продажбите на горива за отопление на едро през същата година са 838 млн. лева, а на дребно – 223 млн. лева. Очевидно ведомствата и бизнесът са по-големият потребител на този пазар.

Тези продажби включват ДДС и акцизи, като от данните на Европейския енергиен портал знаем, че цената без ДДС и акцизи е близо 55% от крайната цена (виж и по-нататък).

Бензиностанциите са 2 615, а газостанциите – 456, според НСИ. Това е повече от проверените обекти от МИ. Според МФ (данни от януари 2015 г.) общият брой на бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3 105 (в т.ч. 315 регистрирани в НАП ведомствени бензиностанции), но има 30 000 други обекти за зареждане на горива – „ведомствени бензиностанции“. Все още няма данни за това колко ведомствени бензиностанции са се регистрирали в срока до 31 август. Пред Нова тв премиерът Бойко Борисов съобщи за 1200-1300 бензиностанции, които нямат нивомери.

Средногодишното количество продадени горива от една  бензиностанция е в размер на 996 хил. литра, според данни на МФ. Това прави над 7 млрд. лв. продажби на бензиностанциите през 2014 г.

Внос и износ на горива

Данните са объркващи, тъй като има някои специфики, свързани с отчитането. По-долу са обобщени данните на Евростат и НСИ, както и справката от Агенция Митници, използвана от ЛУР. Естествено контрабандата (прехвърлянето на гориво в открито море, за което говори премиерът Борис Борисов) не е отразена в официалната статистика.

международна търговия с гориваЗа отбелязване е диверсификацията на вноса на петрол, за което се разбира от отчета на „Лукойл Нефтохим“ за 2014 г. Компанията е започнала да внася от Киркук, Басра и други находища извън Русия.

В отчета на компанията също така прави впечатление, че като основен партньор е посочена „Литаско“, Швейцария (покупки 6.1 млрд. лева, продажби 3.9 млрд. лв.), докато „Лукойл България“ има по-малки обеми (продажби 1.7 млрд. лева). Почти целият оборот на рафинерията е с компании от групата на „Лукойл“.

Основни играчи

„Лукойл Нефтохим“ е основният производител, но съществуват и няколко малки рафинерии като „ИНСА Ойл“ на Георги Самуилов, която никога не публикува отчетите си. Не знаем коя компания предвид премиера Бойко Борисов, като заяви, че има рафинерии, които не отчитат внос на петрол.

„Лукойл Нефтохим“ е обявила структурата на продажбите на нефтопродукти в отчета си (В ОПР се включват нетни приходи, без ДДС).

НефтохимКомпанията отчита себестойност на продажбите в размер на 6749 млн. лв., в това число разходи за доставка на нефт и мазут – 6131 млн. лева (2014 г.). Няма данни как себестойността се разпределя по видове горива.

Рафинерията в Бургас за поредна година отчита загуба (брутен марж – 299 млн. лева, крайна загуба за 2014 г. – 532 млн. лева).

Русенската „Полисан“, която произвежда битум, дизел, котелно и корабно гориво, от 2010 г. е увеличила четири пъти продажбите си до 221 млн. лв.

Българска петролна рефинерия ЕООД- собственост на ПДНГ в състава на „Химимпорт“, е с продажби от 10.5 млн. лева през миналата година, формирани предимно от котелно гориво, по-малки количества терпентин, разтворител и газьол. Тя не е фактор на пазара на автомобилни горива.

„Лукойл България“ е основният търговец на горива, изпреварвайки по обеми „Петрол“ АД, въпреки че последното има повече бензиностанции.

бензиностанции оборотОт отчетите следва, че през 2014 г. не е било напълно вярно твърдението на шефа на Агенция Митници Ваньо Танов за себестойност на бензина от рафинерията от 90 ст. за литър и оскъпване по-нататък по веригата на стойността до 1.80 лв. Очевидно е, че той не включва транспортни разходи, надценката на търговеца, както и ДДС върху тази надценка.

Структура на цената

Откакто „Лукойл“ спря да публикува цените на едро (по искане на КЗК, колкото и да е странно) е трудно да се прецени как се формират цените на горивата по веригата. Известна ориентация дава таблицата от отчета на бургаската рафинерия (обърнете внимание, че количествата са в тонове), както и справката за цени на едро на „Инса Ойл“ (компанията сама произвежда дизел и промишлени горива) и големи търговци като „Сакса“ и Булмаркет„.

Ето и данните на Европейския енергиен портал цената през последните години*. Стойностите са осреднени без да се претеглят с обемите по месеци, но като се има предвид, че през лятото на миналата година горивата отбелязаха най-висока стойност, а през този сезон и потреблението е по-голямо, то средната цена за 2014 г. би следвало да е по-висока от посоченото. За жалост, не разполагаме с данни за обеми по месеци.

цени на гориваДанъчни постъпления

Не са публикувани данни за приходите от ДДС от горивата.

По-долу е представена информация за постъпленията от акцизи по месеци. През първото полугодие на тази година те нарастват с 99 млн. лева спрямо същия период на миналата година и достигат 978 млн. лв. Освен на усилията за спиране на контрабандата, част от увеличението между да се дължи на увеличени обеми в резултат на поевтиняването на горивата с над 10% на годишна база (акцизът е твърда сума и не зависи от цената).акцизи* В историческите таблици е дадена по-висока цена на дизела, но към момента порталът показва, че бензинът е по-скъп. Тези данни се различават от данните на Fuelo.net, които показаха спад на цените след 20 август, изразен по-силно при бензина (до 2.24 лева.)

За правилното интерпретиране на данните следва да се има предвид, че 1000 литра бензин е около 0.75 тона, а 1000 литра дизел – 0.85 тона.

 


Ако искате да се занимавате с журналистика и да се ориентирате в подобни теми, можете да участвате в конкурса за обучение на журналисти на фондация „Буров“