Малка част от ведомствените бензиностанции се регистрираха

ведомствени

6218 собственици на ведомствени бензиностанции и други задължени лица са подали данни за 12 335 собствени съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива.

Според МФ в страната има 30 000 такива бензиностанции, а загубите от неплатен акциз и ДДС са над 1.1 млрд. лева. Заради това МФ прокора необявена поправка по Коледа, с която ги задължи да монтират измервателни уреди. Сред протести на фермери, които са повечето собственици на подобни бензиностанции, МФ публикува наредба, която предвижда регистрационен режим. Освен това собствениците трябва да декларират потреблението на горива.

Така до 9 март собствениците на бензиностанциите трябваше да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и други данни. Най-много от задължените – 63%, имат бизнес в сферата на селското, горското и рибното стопанство, сочат постъпилите в НАП данни.

96% от притежаваните съоръжения и съдове са за съхранение и зареждане с газьол, показват данните на НАП.

Съдове и съоръжения са декларирали и 693-ма собственици, работещи в областта на транспорта, складирането и пощите. Петима собственици са посочили като своя икономическа дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения.От декларираните данни става ясно още, че за зареждане и съхранение с гориво се ползват най-много стационарни цистерни – 6545 броя (52%), а на второ място се нареждат собствените бидони (варели) – 34% от общо декларираните съоръжения и съдове. Един собственик е декларирал, че притежава вагон за съхранение на гориво

Недекларираните бензиностанции би трябвало да бъдат запечатани.