пенсионер

Пенсиите заместват половината от дохода

от автор

0 коментара България

Пенсиите заместват около половината от осигурителния доход, показват данни на НСИ.
Анализът показва намаляване на броя пенсионери, издържани от едно лице, влошаваща се демография. Броят на пенсионерите намалява, но разходите за пенсии се увеличават.
Системният коефициент на зависимост (т. нар. пенсионерско число) е съотношението между получаващите пенсии и осигурените лица в държавната пенсионна система.
За 2014 г. коефициентът на зависимост е 79,8%, при 80,4% за 2013 г., т.е. има подобрение. За пенсиите, финансирани от ДОО, коефициентът на зависимост за 2014 г. e 77,7% (при 78,3% за 2013 г.), или 100 осигурени лица издържат около 78 пенсионера.
Коефициентът на възрастова зависимост е процентно съотношение на населението над 65-годишна възраст към населението на възраст 15-64 години.
За 2014 г. коефициентът на възрастова зависимост е 30,2% (при 29,3% за 2013 г., 28,5% за 2012 г., 27,8% за 2011 г., 25,9% за 2010 г. и 25,4% за 2009 г.). По данни на НСИ, нарастването на показателя в последните години, макар и с бавни темпове, показва, че възрастовата структура на населението видимо се влошава.
За 2014 г. брутният коефициент на заместване на дохода е 45,4% (при 45,3% за 2013 г.). Нетният коефициент на заместване на дохода за 2014 г., изчислен чрез съотношението на средномесечния размер на пенсията на пенсионер и средния нетен осигурителен доход (без задължителните удръжки върху заплатите), е 57,9%. За сравнение, този коефициент за 2013 г. е бил 57,8%. Допълнителното съпоставяне се прави предвид обстоятелството, че пенсиите са необлагаеми и би следвало да се съотнасят също към нетен трудов доход.
Средногодишният брой пенсионери през 2014 г. е 2 181 896 души, при 2 195 904 през 2013 г. Броят им през 2014 г. е намалял с 14 008 души спрямо 2013 г., или с 0,6%.
Средният брой пенсии, изплащани на един пенсионер, през 2014 г. е 1,22, колкото е бил и през предходните две години.
Един пенсионер получава лична пенсия средно по 21,2 години. За личните пенсии за осигурителен стаж и възраст тя е 22,8 години. Работещите при условията на първа категория труд получават пенсия средно 25,9 години, при втора категория – 22,3 години, при трета – 25,2 години. Личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване се получават средно 10,5 години, а тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – 33,0 години.
Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, към 31 декември 2014 г. при личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст е 37,5 години, а при новоотпуснатите – 37,9 години. Действителният стаж при личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст е 33,6 години. При новоотпуснатите пенсии действителният стаж е 34,6 години.
През миналата година имаме среден ръст на пенсиите с 5.5%, а с отчитане на инфлацията (дефлацията в случая) реалното увеличение е със 7.1%
Средната пенсия на пенсионер за 2014 г. е 310,0 лв. (при 293,96 лв. за 2013 г.).
Разходът за пенсии като дял от БВП нараства до 9,9% при 9,6% през 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *