БНБ е отчела загуба от управлението на валутните си резерви през първото полугодие на 2017 г., показва полугодишният й отчет. Новината не би направила впечатление, ако именно заради отрицателния доход от инструментите, в които са инвестирани валутните резерви, централната банка не прибягна преди две години до отрицателни лихви по свръхрезервите на банките. През периода януари-юни…

Чети нататък

През октомври 2017 г. Европейската комисия публикува основните принципи на мащабната реформа, която цели да превърне съюза в единно ДДС пространство. Пълна промяна на търговията със стоки Това предложение заменя временните правила за необлагане с ДДС на вътреобщностните доставки, въведени през 1993 г. То съдържа основните принципи на реформа, а детайлите ще бъдат обсъждани в…

Чети нататък

Световната икономика най-сетне забравя последиците от голямата финансова криза от 2008 г. През изминалата година и развитите, и развиващите се икономики отбелязват ръст. ЕЦБ предвижда еврозоната да нарасне с уверените 2.4%. Прогнозата за САЩ е ръст от 2.5% както през 2017, така и през 2018 г. МВФ повиши прогнозата си за световната икономика до 3.7%…

Чети нататък