Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да е до 1%, да се създаде промени начинът на изчисляване на референтната лихва по кредитите и да въведе таван за лихвите по бързите кредити.

Това са предложенията, към които се ориентират депутати от БСП и ДПС, стана ясно  кръгла маса в парламента по темата за отношенията между банките и потребителите. Първоначалните им идеи бяха таксата за предсрочно погасяване напълно да отпадне, както и всички такси по отпускане на кредити, а лихвеният процент да бъде обвързан с пазарен индекс, тоест референтната лихва да отпадне. Сега банките са длъжни само да обявят методологията за изчисляването й. Обсъжданите промени засягат само заемите за физически лица.

Според председателя на комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев проблем е реализацията на обезпечението. Той настояваше за опрощаване на остатъка на дълга в този случай, но последните индикации са, че ще се върви към закон за потребителската несъстоятелност. Цонев каза, че трябва да се търсят решения за извънсъдебно решаване на спорове. Според него ще бъдат намалени таксите, събирани от частните съдебни изпълнители.

Депутатът от Коалиция за България Румен Гечев заяви, че целта на обмисляните законови промени е да бъде направен референтният лихвен процент по-пазарен и конкурентен. В момента той се определя от УС на банката и е субективен, заяви депутатът.

Според Гечев е възможно да се приеме лихвеният процент да се определя на база на EURIBOR, SOFIBOR или LIBOR.

Друга обсъждана мярка е налагането на таван на лихвите върху бързите кредити, заяви още той.
Това трябва да е съпроводено със забрана за слагане на такси, смята депутатът
Кирил Добрев от Коалиция за България.

Финансистът Любомир Христов коментира, че сумите, които банките получават вследствие на едностранно повишаване на лихвените проценти са 400 млн. лв. годишно, а от 2008 г. насам, откакто е възникнал този процес вследствие на икономическата криза, тези средства възлизат на 4 млрд. лева.

Вижте повече за КРЕДИТНАТА РЕФОРМА