Националната агенция за приходите даде знак, че е готова да промени подхода към Данък „Уикенд“ по време на безплатен семинар за промените в данъчните закони, който бе излъчван в интернет и до часове ще е достъпен за гледане в youtube.

Очаквано основната тема бяха Данък „Уикенд“ и неговият близнак Данък „Натура“. Последният се прилага за първи път тази година, за разлика от Данък „Уикенд“, който чрез най-малко три варианта на облагане се опитва да приложи старотото правило, че се признава данъчен кредит само за активи, които се ползват за дейността на фирмата, а не за лични нужди.

Представителите на приходната агенция подчертаха, че правилата, които предполагат облагане на личното ползване или изключването на такива активи от правото на приспадане на данъчен кредит, съществуват отдавна и е въпрос на справедливост.

Сега НАП започва проверка на 5000 фирми, за които има данни, че пестят ДДС, като купуват скъпи автомобили и имоти, които се ползват за лични цели. Само през миналата година фирмените покупки на автомобили са на стойност 400 млн. лева.

Новото от 2017 г. е т. нар. пропорционално право на данъчен кредит – задължително при смесено ползване на активи над 5000 лева. Това предполага ежегодна корекция на правото на данъчен кредит. Дали да се приспадне целият данъчен кредит и след това да се начислява данък върху безвъзмезна доставка или да има пропорционален данъчен кредит е важно решение на ръководството, подчерта директорът на Данъчно-осигурителна методология Росен Иванов.

Пропорционалното приспадане на данъчен кредит е и опция за активите на по-ниска стойност, посочиха все пак от НАП.

Когато при придобиване на актива е приспаднат целият данъчен кредит, а след това се установи лично ползване, не се прави корекция по новите формули в закона, а използването за цели, различни от стопанската дейност на лицето, се
приравнява на възмездна доставка на услуга съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и се дължи данък.

Ще се следи дали броят на компютрите и устройствата в дадена фирма съотвества на броя на служителите и дейността й.
Не е вероятно в хода на едно контролно производство органите на НАП да изследват дела на личното потребление на телефони и подобни вещи. Това обаче не дерогира прилагането на закона, съобщи говорителят на НАП Росен Бъчваров.

„НАП не цели да брои разпечатки за мобилните телефони и да изчислява колко време служителите са говорили по работа и колко със съпругата и тъщата. Това е абсурдно. Нашата цел е да насърчим бизнесът сам да изпълнява законовите изисквания“, обясни още той.

Що се отнася до данъка по ЗКПО припомняме, че той е алтернатива на облагането на дохода в натура на лицето. Ако фирмата не декларира Данък Натура до 31 март 2017 г., се приема, че тя включва примерно разхода за бензин и амортизация на служебен автомобил, използван за лични цели в дохода на служителя.

Има някои особености по отношение на данъчната основа. Признават се данъчни, а не счетоводни разходи за амортизации за целите на определяне на данъчната основа.

За разлика от Закона за ДДС е предвиден облекчен ред за документиране при прилагане на фиксирана основа в размер на 50 на сто от разходите за превозни средства

Отменя се данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Това означава, че за 2016 г. се прилага преходен период.

Изборът дали да се прилага данък Натура по ЗКПО или да се облага непаричният доход на лицето на ЗДДФЛ се прави с годишната декларация – за тази година и 2017 г., с декларацията, която следва да се подаде до 31 март 2017г.

НАП няма да иска пътни листа за отчитането на новия данък Натура (по ЗКПО), достатъчна е таблица в Ексел. Не ни интересува кой къде е ходил, заяви Росен Иванов по повод съмненията, че ще се събира лична информация.

Голям дял от чуждестранните компании от години облагат този непаричен доход, но има голяма разлика с поведението на местните компании, каза Бъчваров.

НАП има достъп в реално време до Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация, а при технически преглед се записва и пробегът на автомобила, предупредиха от приходната администрация.

Ще има преходен период за Данък „Натура“, тъй като в ЗКПО не се изискваше досега документиране на разходите за управленска дейност.

Ако за актива е ползван данъчен кредит, не може да се приложи фиксираната сума от 50% по ЗКПО, тъй като в този случай има документиране. Изборът е да се откажат от данъчния кредит, ако искат да облагат личното ползване на база 50%, посочи Иванов.

В близките дни предстои да бъде предложен проект на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, така че да се избегне начисляването на осигуровки, ако се прилага алтернативния данък. Логично това ще се отнася само за случаите, когато предприятието е избрало данък върху разходите по ЗКПО.

Данъкът се отнася за лично ползване на служители по трудово правоотношение. Съдружниците, които полагат личен труд, са лица, които са приравнени на тях.